2012-11-28

Nå romer för Kristus.

Woman listenDet finns mängder av historier som vittnar om att människors liv har förändrats genom att de lyssnat till kristna radioprogram som hjälper dem att växa i sin tro. Vittnesbörden nedanför vittnar om detta och TWR gläds över att få berätta om sanningen för romska lyssnare i Bulgarien.

Den första responsen:
Jag vill tacka Broder Nachko för det underbara programmet Voice of God (Guds röst). Jag har aldrig läst Bibeln tidigare men nu läser vi båda två ur Bibeln och vet vem Jesus Kristus är. Tack så mycket för detta underbara program som introducerade Honom för mig.

Den andra responsen:
Jag är en trogen lyssnare av TWRs program på romani och Herren har välsignat mig oerhört genom programmet Voice of God (Guds röst). Jag gillar det här programmet eftersom jag kan lyssna till Bibeln på mitt eget språk. Jag älskar programmet!

Vill du veta mer om programmen som når romer i Bulgarien, klicka här. (Du länkas vidare till TWRs hemsida.