2018-01-08

Nå de onådda runt om i världen


Foto: Marli Spieker, TWRDet finns 16 543 folkgrupper, enligt Projekt Joshua (joshuaproject.net). Av dessa räknas 6701 som ”onådda”. En folkgrupp anses vara onådd när mindre än två procent av befolkningen är evangeliskt kristna. I dessa områden finns inga aktiva församlingsplanteringar. TWRs uppdrag är därför att bära ut evangeliet via radio, internet och mobila plattformar till tusentals onådda folkgrupper runt om i världen.
 

    TWR har en mycket omfattande programdistribution. Program förmedlas via kraftfulla kommunikationskanaler på mer än 230 olika språk. Det finns flera fördelar med att fokusera på ljud när man ska nå onådda grupper. Det beror på att många, förvisso inte alla, är analfabeter och därför gynnas av muntlig undervisning. TWRs bibelprogram finns tillgängliga för mer än femtio onådda folkgrupper. På så sätt får människor del av grundläggande undervisning i Guds ord. Programmen sänds över områden där det är mycket svårt att evangelisera och där kyrkans närvaro är begränsad.

    TWR ingår i Table 71 som är ett löst sammansatt nätverk av olika kristna organisationer. TWR och dessa samarbetspartners har förbundit sig att arbeta för att sprida evangeliet till onådda folkgrupper. Detta sker genom evangelisation, lärjungaträning och andlig fostran av inhemska kyrkor.

    Idag konsumeras media på många olika sätt. Därför undrar du kanske, ”Varför fortsätter TWR att använda sig av radio?” Det finns ett par huvudanledningar till varför man så hängivet håller fast vid denna distributionskanal:

Radion övervinner religiösa begränsningar
    På många platser, som till exempel i Centralasien och Mellanöstern, är det förbjudet enligt lag för utländska missionärer att sprida evangeliet och göra människor till lärjungar. Men trots dessa begränsningar samlas människor i små husförsamlingar för att lyssna till radioprogram som förmedlar livsförvandlande bibelundervisning och undervisning om vad det innebär att vara en lärjunge. I Nordafrika, där det finns restriktioner för kristna, kan olika samhällsgrupper ta till sig program på sina egna språk, oavsett om man är skrivkunnig eller inte.

    Radio förblir det säkraste redskapet när det gäller att sprida den glada nyheten i länder där det förekommer religiös förföljelse. I stängda länder kan radiovågorna nå de mest avlägsna områden och lyssnarna går inte att spåra. Det gör att kristna, och även den som bara är nyfiken på kristen tro, kan lyssna både privat och i trygghet.

Radio övervinner kostnadsbegränsningar
    Det handlar inte bara om att radion är säker, utan det är också det mest kostnadseffektiva redskapet när det gäller produktion, sändningar och distribution av massmedia idag. Det är billigare att sända en minut via radion än att använda andra former av massmedia. Och antalet människor som kan nås begränsas bara av radiotäckningen. Radioapparater finns tillgängliga för mindre än fem dollar i utvecklingsländerna. Det är det billigaste sättet att konsumera media. Det finns inga abonnemangsavgifter för att kunna ta emot internationella radioprogram. Mer än en fjärdedel av världens befolkning lever på mindre än två dollar om dagen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till kostnaden.

    Radiovågor korsar nationsgränser, når in där traditionella missionärer inte kan gå och där det är svårt att få tag på tryckt bibelmaterial. Radion maximerar finansiella investeringar. Därför behöver man inte ifrågasätta ifall radion är en lämplig distributionskanal idag. Den viktigaste frågan är istället: ”Var och i vilken form är radion lämplig?”
    TWR är involverad i alla existerande plattformar för media. Målet är att på bred front nå ut via radiovågorna, men också på olika sätt ha ett engagemang för åhörarna. Dagens och morgondagens åhörare vill inte bara lyssna utan också bli hörda. Därför fortsätter TWR att förmedla evangeliet, men också engagera lyssnarna i samtal på sociala medier ute på internet. TWRs kallelse står fast, ”Att genom massmedia nå världen för Kristus så att frukten blir bestående.” (To reach the world for Christ by mass media so that lasting fruit is produced)

Jon Hill, Branko Bjelajac, Frank Stephenson
Artikeln publicerad i TWRs magasin TWR Live

Översättning: Maggan Johansson
(Publicerad i NoreaNytt nr4, 2017)