2011-08-29

Media för migranter

Man Pratar TelefonTänk om alla människor som befinner sig i ett främmande land kan få höra evangeliet på sitt eget språk!

Under några år har TWR arbetat med att samla program på olika språk från olika länder på en och samma plats. Projektet kallas Media Migrant Ministry (media för migranter) och bygger helt och hållet på att nå människor med program på deras eget språk, där de befinner sig. Bara i Sverige idag talas det omkring 200 olika språk och dialekter. Det fantastiska med Media migrant Ministry är inte bara att programmen samlas på en och samma plats, utan att de även har producerats i de länder eller områden där språken talas. På så sätt blir det inga onödiga kulturkrockar eller missuppfattningar. Även om vi människor har samma grundläggande behov oavsett var vi bor, går det inte att bortse från att vi har i olika kulturer och relaterar till olika saker.

I NoreaNytt nr  2 – 2011 kunde vi ta del av ovanstående stycke och du kan läsa hela artikeln här. Det är ett intressant arbete och projektet fortsätter att växa fram. Mer info kommer ständigt dyka upp här på hemsidan, men vill du få mer konkreta exempel för hur MMM kan fungera, kan du besöka www.mijntaal.net eller klicka här för att se en kort film om hur ERF Tyskland har valt att distribuera program på olika språk.