2012-06-11

Mitt språk – är också Guds språk!

Mitt SprakNu börjar det närma sig en lansering av det projekt som vi redan skrivit en hel del om i de senaste numren av Noreanytt – nämligen mitt språk. Detta ständigt pågående evangelisationsprojekt har skapats för att nå människor i Sverige med den glädje och det hopp som finns hos vår Gud. Genom detta projekt är språket inte längre ett lika stort hinder mellan människor. För Gud har det aldrig varit ett hinder! Mitt eller ditt språk är också Guds språk. Fantastiskt!

En tisdag eftermiddag satte jag mig ner några minuter med David och Maggan för att klargöra vad mitt språk egentligen är och hur du som individ eller församling kan använda detta fantastiska redskap.

Beskriv mitt språk med några få ord. David och Maggan
David: Mission och tillgänglighet skulle jag säg.
Maggan: Jag fyller på med orden hjärtats språk och ett redskap. Projektet handlar om att göra program, med ett kristet innehåll, tillgängliga för människor i Sverige som kommer från andra länder. Det handlar om att förmedla det kristna hoppet. Det är inte lätt att vara invandrare i en ny kultur.
David: Mitt språk är också ett stort samarbetsprojekt som spänner över hela världen. Inte minst eftersom utvecklingen av projektet sker i nära samarbete med ERF Tyskland och TWR Nederländerna.

Hur kan jag ta del av mitt språk?
Maggan: Så småningom kommer du kunna gå in på mittspråk.se och lyssna till program på en rad olika språk. Om du själv har en dator och är uppkopplad mot Internet kan du öppna ditt hem och bjuda in en vän för att lyssna.
David: Hemsidan kommer att lanseras inom de närmaste månaderna. Så småningom kommer det finnas fler och fler språk att erbjuda. Hemsidan kommer ständigt att utvecklas med nya funktioner och nya verktyg.
Maggan: Mitt språk är ett levande projekt som hela tiden kommer vara under utveckling!

Vilka språk kommer att erbjudas på mittspråk.se?
David: Till att börja med kommer det finnas 10 språk att välja mellan på hemsidan men efterhand som vi får tag i program på fler språk kommer dem att läggas till.
Maggan: På hemsidan kommer man att kunna välja vilket språk man vill lyssna på. Sidan översätts till det valda språket. Alla programbeskrivningar, rubriker etc. kommer att finnas tillgängliga på de aktuella språken. Detta är möjligt tack vare de volontärer som hjälper oss att översätta och som även kommer att fungera som kontaktpersoner. Dessa personer kan svara på lyssnarrespons och ge tips om hur de kan hitta en kristen gemenskap.

Var kommer alla program ifrån?
Maggan: Genom vårt samarbete med TWR och andra partners kan vi få tag i program på en mängd olika språk.
David: Och programmen är oftast producerade i de länder där språket talas, på så sätt slipper det bli kulturella missförstånd i vissa förklaringar och metaforer. TWR är och har ett stort nätverk och det underlättar för oss i arbetet med att få tag i programmen.

Hur går projektet ihop med Noreas missionsarbete i övrigt?
Maggan: Det passar utmärkt! Norea ger stöd till produktion för program ute i världen och nu får vi ta del av dem här i Sverige – ett kretslopp som sluts. Det står ju i Bibeln, ”Sänd bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka.”

Kostar mitt språk något för användaren?
David: Absolut inte! Människor ska aldrig behöva betala för att lyssna på programmen inom mitt språk.
Maggan: Tanken är att vi ska sprida programmen bland annat med hjälp av mp3-spelare. Dessa kan ges till den som inte förstår vad som sägs i gudstjänsten. Många människor som är asylsökande har varken tillgång till Internet eller radio. Vi ser då att en liten mp3-spelare kan vara till stor hjälp. Förhoppningen är att flera församlingar och enskilda vill vara med att finansiera själva mp3-projektet. Apparaterna är inte dyra, men har ett dyrbart innehåll för den som är ny i Sverige.

David: Att lyssna via hemsidan mittspråk.se är också gratis. Poängen med mitt språk är att det ska vara tillgängligt och fungera som en gåva till människor.

Något mer ni vill tillägga?
Maggan: Ja, jag har en sak. Jag tänker också speciellt på de många asylsökande som inte får stanna i Sverige. De går ofta igenom en smärtsam process. Tänk då om de får höra något på sitt eget språk som gör gott för själen. Vår längtan är att de ska få med sig något som stärker dem när de återvänder hem.