Women of Hope


WOMEN OF HOPE
På många ställen i världen bär kvinnor och flickor tunga bördor på sina axlar. Trots alla ansträngningar som görs av beslutsfattare för att förbättra situationen lider många i det tysta. Förtryck och misshandel bakom stängda dörrar, fattigdom, tvångsäktenskap, analfabetism, sexuellt utnyttjande och misskrediteringar är bara några exempel på vad kvinnor och flickor får utstå både öppet och i det fördolda.

Radioprogrammet Women of Hope
TWR Women of Hope vill förmedla hoppet, som finns hos Jesus Kristus, över generationsgränser runt om i världen. Genom radioprogrammet Women of Hope, som sänds på mer än 70 olika språk, blir kvinnor stärkta och får kunskap inom många viktiga områden. Syftet är att bemyndiga kvinnor och låta dem få veta sitt sanna värde.

Programredskapet Hidden Treasures
Programmet Hidden Treasures är en dramatiserad ljudproduktion som bygger på kvinnors verkliga berättelser om vägen ut ur prostitution. Programmet är ett redskap i handen på den som hjälper kvinnor att komma ur sin svåra situation; en dörröppnare för fortsatta samtal.

Globalt bönenätverk
Tusentals kvinnor förenas i bön för sina medsystrar som själva kan göra sina röster hörda i denna värld. En månadskalender, med fokus på ett böneämne per dag, sprids på 124 olika språk. Bönen gör även något med oss själva. Vi får lägga av oss våra egna ambitioner och låta Gud forma oss på det sätt han vill- till tjänst för andra.
Som ett resultat av gemensam bön mobiliserar sig kvinnor över hela världen för att ge omtanke och stöd till kvinnor som lever i utanförskap.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss på Norea: woh@noreasverige.se

TWR Women of Hope är en kvinnorörelse inom TWR och dess samarbetspartners- en fortsättning på Projekt Hanna som bildades 1997. Norea har valt att använda det internationella namnet även i Sverige.