TWR

WOMEN OF HOPE

TWR Women of Hope är en verksamhet inom TWR (Trans World Radio) och dess samarbetspartner, varav Norea Sverige är en av dessa. Verksamheten började 1997 och gick då under namnet Projekt Hanna. I många länder och kulturer är kvinnor marginaliserade och osynliggjorda för omvärlden. De lever under höga nivåer av fattigdom, bristande utbildning, förtryck och kämpar med återkommande hälsoproblem.

Jesu respekt för kvinnor var omstörtande för sin tid. Han korsade kulturella gränser och upprättade och helade kvinnor som andra såg ned på. Gud har gett varje enskild kvinna ett egenvärde och hon har samma värde som en man. På platser i världen där det livsomvandlande budskapet om Jesus har tagits emot har även kvinnors sociala och andliga status höjts, samt juridiska rättigheter förbättrats. Om den Jesus vill vi berätta som kan upprätta kvinnor och förvandla familjer som i sin tur får konsekvenser för hela samhällen.

Program produceras som är skräddarsydda för kvinnor. Det görs av lokala producenter som är väl förtrogna med kvinnors situation i den egna kulturella kontexten. Lyssnarna får andlig vägledning och rustas för att kunna hantera vardagslivets utmaningar. När kvinnor får grundlig biblisk undervisning och praktisk, erfarenhetsmässig träning uppmuntrar de sina familjer, lokala kyrkor, samhällen och andra kvinnor. Oavsett situation berättar TWR Women of Hope att Jesus är den enda som kan ge sann frid, verkligt hopp och helande.

 

TWR Women of Hopes byggstenar:

  • BE
  • LYSSNA
  • LÄRA
  • VÄXA
  • GE VIDARE

Bönekalender från TWR / Women of Hope

Bön är ryggraden inom verksamheten och själva språngbrädan för allt som görs inom TWR Women of Hope. Det globala bönenätverket binder samman förebedjare över hela världen. Förbönsämnen samlas in från team i de länder där verksamhet bedrivs. Det internationella teamet sammanställer månatliga bönekalendrar som skickas ut till volontärer som översätter materialet till respektive språk.

Bönekalendern distribueras till kyrkor, smågrupper och enskilda personer i 125 länder. I den svenska versionen ges även utrymme till personliga förbönsämnen eller något annat som ligger på förebedjarnas hjärta och som gäller i Sverige. Norea Sverige ger ut bönekalendern på svenska som en posttidning, samt via email. På så sätt får även vi i Sverige vara med i den globala förbönen.

Maggan Johansson

Samordnare, TWR Women of Hope i Sverige

 

Anmäl dig så skickar vi hem bönekalendern helt gratis.

Hör av dig om du vill veta mer: [email protected]

 

Utkommer: 6 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Ladda hem tidigare utskick av bönekalendern som PDF här.

 

MISSIONSPROJEKT MED TWR WOMEN OF HOPE

OBS!

Ingen av personerna på bilderna har någon relation till Norea.

blank

UZBEKISTAN

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Karakalpakiska

PROJEKTNUMMER
#51

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio

blank

KROATIEN

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Kroatiska

PROJEKTNUMMER
#43

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio

blank

UKRAINA

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Ukrainska

PROJEKTNUMMER
#46

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio