TWR

WOMEN OF HOPE

TWR Women of Hope är en verksamhet inom TWR (Trans World Radio) och dess samarbetspartner, varav Norea Sverige är en av dessa. Verksamheten började 1997 och gick under namnet Projekt Hanna. I många länder och kulturer är kvinnor marginaliserade och osynliggjorda för omvärlden. De upplever höga nivåer av fattigdom, bristande utbildning, förtryck och hälsokriser. Medan sociala reformer lovar kvinnor egenmakt och slutet på negativa familjecykler, har bara en andlig lösning som finns i Jesus Kristus kraften att ge hållbar förändring och bestående hopp. Gud ser inte kvinnor som hjälplösa eller svaga. I stället har Gud en alldeles särskild berättelse för varje kvinna som är ett unikt uttryck för hans nåd och kärlek. Oavsett hur skrämmande utmaningarna än kan verka för kvinnor runt om i världen, har Gud inte glömt en enda av dem.

Han har en plan för var och en. Detta är anledningen till att TWR Women of Hope drivs av en iver att bygga upp och utrusta kvinnor så att Guds plan och syfte för deras liv blir uppfyllt. Jesus trotsade sin tids normer och behandlade kvinnor med värdighet och medkänsla. Han bjöd in dem till sin tjänst. Han gav sina anhängare i uppdrag att föra evangeliet till jordens ändar och göra alla folk till lärjungar. Vi tror att kvinnor är en viktig del av Jesu plan.

Bön är själva ryggraden i verksamheten. Ett globalt bönenätverk binder samman förebedjare över hela världen i bön för kvinnor. Radioprogram produceras som är skräddarsydda för kvinnor av kvinnor. Lyssnarna får andlig vägledning och rustas för att kunna hantera vardagslivets utmaningar. När kvinnor får gedigen biblisk undervisning och erfarenhetsmässig träning uppmuntrar de sina familjer, lokala kyrkor, samhällen och andra kvinnor. Oavsett situation berättar TWR Women of Hope att Jesus är den enda som kan ge sann frid, verkligt hopp och helande.

Idag har TWR Women of Hope förebedjare i 125 länder och program produceras av lokala producenter på mer än 70 olika språk.  

Byggstenar:

  • BE
  • LYSSNA
  • LÄRA
  • VÄXA
  • GE VIDARE

 

Bönekalender från TWR / Women of Hope

I många kulturer begränsas möjligheten att kunna påverka sitt liv om man är kvinna. Oavsett makthavares löften om reformer sitter hon ofta fast i kulturellt, nedärvda familjemönster och känner inte till något annat. Minst en tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts för våld. Trots all hopplöshet kan Jesus Kristus ge en hållbar förändring och ett bestående hopp.

TWR Women of Hope och dess samarbetspartner ger redskap och sprider evangeliet till kvinnor genom program som är skräddarsydda för kvinnor. En månatlig bönekalender sammanställs utifrån insamlade förbönsämnen. Den översätts till mer än hundra språk och når ut till kyrkor, grupper och enskilda runt om i världen.

Norea Sverige ger ut bönekalendern på svenska som en posttidning, samt via email. På så sätt får även vi i Sverige vara med i den globala förbönen.

Anmäl dig så skickar vi hem bönekalendern helt gratis.

Hör av dig om du vill veta mer:  [email protected]

Maggan Johansson

Samordnare, TWR Women of Hope i Sverige

 

Utkommer: 6 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Ladda hem tidigare utskick av bönekalendern som PDF här.

MISSIONSPROJEKT MED TWR WOMEN OF HOPE

OBS!

Ingen av personerna på bilderna har någon relation till Norea.

UZBEKISTAN

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Karakalpakiska

PROJEKTNUMMER
#51

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio

KROATIEN

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Kroatiska

PROJEKTNUMMER
#43

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio

UKRAINA

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Ukrainska

PROJEKTNUMMER
#46

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio

NORDKAUKASIEN

PROGRAM
Women of Hope

SPRÅK
Ryska

PROJEKTNUMMER
#52

SAMARBETSPARTNER
Trans World Radio