SAT-7

TV_studio

För ungefär tjugo år sedan ställde ett antal arabiska och internationella kyrkliga ledare frågan: Hur kan vi bäst stötta de kristna i Mellanöstern och Nordafrika och hjälpa deras kyrkor att växa? Den något överraskande slutsats man kom fram till var – genom satellit-TV. Idag består SAT-7 av ett nätverk med fem kanaler, som sänder tjugofyra timmar om dygnet via både satellit och Internet, och ses av uppskattningsvis 15 miljoner tittare.

Sedan 2013 är Norea Associated Partner till SAT-7, och anledningarna till att vi valt att gå in i detta samarbete är bland annat följande:

– SAT-7:s potential. Med hjälp av satellit-TV är det möjligt att nå väldigt många människor, varav en stor del inte är läskunniga. SAT-7 är verksamma i ett område som sträcker sig från Casablanca i väster till Kabul i öster. Ungefär hälften av de uppskattningsvis 500 miljoner människor som bor där har tillgång till satellit-TV, också i väldigt fattiga och avlägsna områden.

SAT-7:s distribution. Än så länge finns ingen teknologi som enkelt blockerar en kanal utan att samtidigt störa många andra. Därför är SAT-7:s program praktiskt taget omöjliga att censurera, vilket gör att evangeliet når in också till stängda och hårt kontrollerade länder.

SAT-7:s vision. Genom sina program vill man stötta de lokala församlingarna, kämpa mot misstro och fördomar mot kristen tro och arbeta för att kristna, från olika kyrkor och samfund, skall komma närmare varandra. Man vill också på ett positivt sätt vara med och bidra till det goda i samhället och kulturen.

SAT-7:s organisation. SAT-7 är inte ett påfund från väst, utan en organisation som fötts i Mellanöstern och som leds av en styrelse som till sin majoritet måste bestå av kyrkliga ledare från regionen. Med representanter från evangeliska, koptiska, ortodoxa och katolska samfund och även från husförsamlingsrörelsen, har man en bred förankring bland de kyrkor som finns i SAT-7:s verksamhetsområde.

SAT-7:s produktion. SAT-7 har en stor bredd och hög kvalité i sitt programutbud. 80 % av programmen är lokalt producerade, resten väljs ut av lokalt förankrade medarbetare. Man är noga med att inte kränka andra religioner eller ta politiska ställningstagande. Hela tiden strävar man efter att förmedla det positiva budskapet om Guds kärlek och det hopp vi har i honom.

INFO OM PROGRAMMEN
SAT-7:s fyra huvudkanaler är SAT-7 Arabic, SAT-7 KIDS, SAT-7 Pars och SAT-7 TÜRK.

SAT-7 ArabicSAT-7 Arabic ger hopp till miljontals tittare genom sina informativa och uppmuntrande program. Kanalen uppskattar att de har minst 8.5 miljoner tittare och av alla program som sänds på SAT-7 Arabic är 75% producerade i SAT-7:s inspelningsstudios i Egypten och Libanon.

SAT-7 KIDSSAT-7 Kids är den första och enda arabiska kristna barnkanalen. Barnen är en viktig och stor målgrupp som behöver känna Guds kärlek – särskilt i en tid då de mognar och försöker hitta sin plats i samhället. SAT-7 Kids sänder alltifrån dramer och talkshows till tecknad film och musikprogram. Dessa program fångar de ungas intresse och hjälper dem att förstå Guds kärlek och Hans plan för deras liv.

SAT-7 PARSSAT-7 Pars riktar sig till tittare i Iran, Afghanistan och Tadzjikistan.  ”PARS” är ett ord på farsi som symboliserar den persiska kulturen. I den här delen av världen är framtiden osäker och många människor, inte minst unga, är missnöjda med samhället omkring dem. Detta skapar frustration och hopplöshet. SAT-7 Pars gör skillnad genom att berätta om Gud och det kristna hoppet genom Jesus.

SAT-7 TURKSAT-7 Türk producerar och sänder kristna program i Turkiet. Kanalen vill hjälpa den icke-kristna publiken att förstå den kristna tron bättre men också undervisa, utbilda och uppmuntra de ofta isolerade kristna gemenskaper som finns på olika håll i landet.

 

TITTA PÅ SAT-7 I SVERIGE
 Via satelliten Eutelsat Hot Bird 8, som finns på 13º öst, Txp 122, 12.380 GHz, vertikal polaritet, kan man se på SAT-7 PLUS (som erbjuder det bästa från SAT-7 Arabic och SAT-7 KIDS) i Sverige. SAT-7 har också sändningar via sin kanal på YouTube.