Norea Sverige

Norea SverigeNorea Sverige är en ideell missionsorganisation som arbetar med att missionera och evangelisera via media. Vi har som mål att nå människor med det kristna budskapet, såväl i Sverige som utomlands. Detta vill vi göra tillsammans med andra kristna organisationer, församlingar och människor runt om i Sverige och i världen.

På hemmaplan arbetar vi med att skapa programserier som tilltalar olika målgrupper. Här kan du läsa om och lyssna på våra program.

Utomlands
samarbetar vi med TWR och SAT-7 för att via media nå in med det kristna budskapet till länder där det är svårt eller farligt att vara kristen.

Norea är fristående och tillhör inte någon specifik kyrka eller samfund, vilket innebär att vi har understödjare från många olika sammanhang. Det gemensamma är att vi tror på en levande Gud, skapare av allting och på Jesus som dog och uppstod för varje människa.