Hopp över alla gränser

Hoppet är det sista som överger människan, säger talesättet. Men inte alla lever med det yttersta hoppet, hoppet att Jesu död och uppståndelse har betydelse för en själv. Det är ett hopp som är något mycket större än en försiktig förhoppning – det är ett hopp i den betydelse som Bibeln lägger i ordet. Att hoppas är att även när omvärlden skriker ondska i ens öron klänga sig fast vid Guds löften om att godheten segrat, att man själv är älskad bortom eget förstånd och att vägen till himmelen står öppen för den som tror.

Det bibliska hoppet är en grundtrygghet och en förvissning. Det är en riktningsvisare och en kraftkälla. Det är det hopp som står i motsats till andlig hopplöshet och själslig förtvivlan.

Petrus skriver om det som ett levande hopp. Jesaja skriver att vi däri får ny kraft så att vi kan lyfta med vingar som örnar. Paulus skriver att vi är kallade till det hoppet och att i det hoppet är vi frälsta.

Att sprida detta hopp är mission.

Norea använder elektroniska medier för att nå ut med det kristna hoppet till människor i Sverige och i många länder där det är svårt att nå fram på andra sätt. Vi talar om det hopp som aldrig överger människan.

Läs om de missionsprojekt vi stödjer internationellt.

blank

Läs om vårt samarbete med TWR Women of Hope.

blank

Läs om våra svenska missionsprojekt.

SAMARBETSPARTNER

Trans World Radio

Trans World Radio

twr.org

TWR är en paraplyorganisation för internationell mission med sändningar på över 300 språk i 190 länder.

SAT7

SAT7

sat7.org

SAT-7 är kristen tv på turkiska, arabiska, och persiska.

Kristna Radionätverket

Kristna Radionätverket

krn.se

KRN är ett nätverk för kristen närradio.

Svenska evangeliska missionsalliansen

Svenska evangeliska missionsalliansen

sea.nu/sema

SEMA är ett nätverk av missionsorganisationer.