2012-09-28

Mission är alltid aktuellt!

MissionsdagarMissionsarbetet är aktivt och innovativt – men blir människors behov av Jesus mötta eller stannar allt vid en vacker dröm? Essensen från Noreas missionsdagar i maj kan sammanfattas med ”Jo – Jesus når ut genom Norea, individer och församlingar. Mission är alltid aktuellt!”

Då dagen kommit igång med föredrag och olika inslag förstod man ganska snabbt vad helgen handlade om – nämligen mission i min vardag och långt bort. En fråga som återkom var: ”Hur kan jag missionera?” Alla har vi en funktion, en plats och ett uppdrag i Guds rike. Kanske kan man tycka att just min plats eller min funktion inte kommer till användning. Då får man komma ifrån tanken där man gärna jämför sig med vad andra gör och istället tänka på vad Gud har gett mig. Det är bra att komma ifrån ”jagperspektivet” och istället fokusera på Jesus.

Gud har gett dig allt du har. Ofta får jag påminna mig själv om att det jag har och äger inte på något vis är mitt eget eller något jag förtjänat. Det är helt och fullt genom Guds nåd och omsorg som jag faktiskt har fått resurser att förvalta. Dessa resurser är allt ifrån personliga gåvor och egenskaper till mer konkreta bitar som ägodelar och pengar. Allt har jag fått av Gud i ett syfte – att tjäna Honom så att Gud blir ärad och att fler människor får komma till tro.

Ändå kan det bli så att man famlar och inte riktigt vet hur man ska använda sina gåvor och de resurser jag har för Guds rike. Missionshelgen hjälpte mig att förstå vikten av och anledningarna till mission. Några av Noreas medarbetare dela med sig av just detta, och berättade vilka hjälpmedel som Norea har som jag i min vardag eller genom min församling mer än gärna får ta del av. Förutom Norea fanns även Open Doors på plats och berättade om den förföljda kyrkan samt ELM vars föredrag handlade om mission nära och långt bort.

Men det är bra att brottas och utmanas med tanken ”vad kan jag göra för andra?”. Den tanken uttrycker en vilja och längtan till att göra något, för andra och för Gud. Under missionshelgen blev det tydligt för mig att det ofta är små enkla saker som planterar frö i andra människors hjärtan. Att prata med någon, att erbjuda en tjänst eller att ge en mp3spelare. En annan viktig lärdom var att mission måste följas av bön. Jesus ser vår omsorg för andra människor och Jesus hör våra böner för andra människor. Din enkla bön om att din vän ska ta emot Jesus betyder något – Han hör din bön och fortsätter att erbjuda den bästa gåvan av alla till din vän. Jesus slutar inte att knacka på din väns hjärteport.

Under dagarna i maj gav Norea en djupare förståelse för vad man vill med arbetet. Norea vill komplettera och assistera Kristi kyrka. Jenica Paulsson förklarade det bra genom en bild hon fått höra från en TWR medarbetare: ”Alla församlingar, missionärer och andra kristna organisationer som arbetar runt om i världen är Guds marktrupper. Norea Sverige och andra kristna mediaorganisationer är Guds luftvapen.” Den bilden säger faktiskt en del – Norea konkurrerar inte med andra kristna organisationer utan kompletterar den redan nu existerande kyrkan. Norea når också in på områden där terrängen är för otillgänglig för marktrupperna. Norea kompletterar och når över alla gränser i arbetet med att vinna fler människor för Kristus.

 Våga missionera i det lilla – eller i det stora. Behöver du verktyg? Norea hjälper gärna dig och/eller din församling. Hör av dig!