2017-10-16

Mediemission i Turkiet

Foto: Jesper Noer, Norea Danmark

Turkiet är ett land med cirka 85 miljoner invånare, men med bara några få tusen evangeliska kristna. Hur är det att leva som kristen i ett land som i så hög grad historiskt är präglat av Islam, och hur går det att bedriva mediemission? Dessa var några av de frågor jag hade med mig, när jag i slutet av april deltog i en Workshop om Mediemission som Norea Danmark anordnade i Köpenhamn. Mr. Sonér Tufan som är ledare för Radio Shema i Turkiet berättade hur han som sjuttonåring frågade sig vad han skulle göra med sitt liv. Mötet med en kristen broder förändrade allt, och genom Guds nåd fick han möta Jesus Kristus.

– Jag fick känna att jag är fri från min synd, och detta ville jag ge vidare till min familj. De ville få mig tillbaka till Islam igen, men nu hade jag fått uppleva en verklig befrielse, säger Sonér.

Sedan fjorton år tillbaka arbetar han med mediemission, där han önskar, att på ett begripligt sätt, förmedla de goda nyheterna i Turkiet om hur Jesus älskar alla människor. Radio Shema, som grundades för tio år sedan, sänder radioprogram från Ankara, Antalya och Samsun. De producerar även TV-program som sänds via en av Norea Sveriges samarbetspartners i regionen, SAT7-Türk.

– ”Turkey belongs to Turkish”, så har parlamentet sett på saken. Byter du religion till kristendom, så är du inte längre en turk, utan en farlig person. Av säkerhetsskäl samlas därför de flesta kristna i mindre hemgrupper istället för i kyrkobyggnader. Mr. Sonér vittnar om sin upplevelse:

– Jag såg Guds kärlek, men såg mig samtidigt omgiven av förtorkad mark både i naturen, i folket, och i religionen. Men när vi producerar och sänder kristna program så vattnar vi den torra marken. Allah talar till de stora folkgrupperna, men i Bibeln möter jag en Gud som har skrivit mitt eget namn i sin hand!

Låt oss be för de kristna i Turkiet och om välsignelse och beskydd över Radio Shema.

Johan Åström
(Publicerad i iFokus nr 5, 2017)