2016-06-29

Med hjärta för Europas flyktingar

Francisco Alves möter flyktingar i Europa

Förra sommaren gjorde Francisco Alves* från Brasilien praktik hos TWR i Österrike, där han genomförde en undersökning för att se hur man skulle kunna arbeta för att nå flyktingar i Europa. Nu är Francisco tillbaka i en heltidstjänst, som koordinator för TWR Europas flyktingarbete.  

– När jag besökte flyktingläger och talade med dem där, insåg jag de enorma behoven och upplevde att Gud kallade mig att bli en del av detta spännande mediearbete för flyktingar.

Det var ungefär ett år sedan som Francisco Alves gjorde sitt första besök i ”flyktingvärlden”. Han upplevde då hur situationen till en början kändes övermäktig. Så många som levde under så hemska förhållanden och med så fruktansvärda erfarenheter med sig i bagaget!
– Men med tiden insåg jag att även om situationen är övermäktig, så finns det så många passionerade människor som arbetar varje dag för att ge dem hopp. TWR vill vara en del av det pusslet och ge hopp genom media. När vi ser det på detta sätt, så finns det fortfarande mycket arbete att göra, men uppgiften är inte omöjlig, säger Francisco.

Såg svårigheter, men också möjligheter

Besöken i flyktingläger gav inte bara insikt om allt det svåra som människor på flykt går igenom, Francisco fick också se möjligheter. Dels fick han knyta kontakter med olika flyktingorganisationer och potentiella samarbetspartners, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.
– För att vi verkligen ska kunna nå flyktingar, måste vi samarbeta med personer som har kontakt med dem varje dag.

Han upptäckte också vilken stor betydelse smartphones har för människor på flykt.
– De använder dem för att kommunicera med sina kära därhemma, att kolla tidtabeller och även till att lära sig språket i det nya värdlandet.
– När någon tänker på att hjälpa flyktingar, är kanske inte media det första som kommer upp. Men det borde det vara! Smartphones har en avgörande betydelse för flyktingar. Detta kan vi utnyttja för att förmedla hopp.

För, som Francisco säger, när de grundläggande behoven av mat och skydd blivit tillgodosedda, behöver även de djupare och mer komplexa behoven mötas.

Refugee Bridge – TWR:s app för flyktingar

Redan nu har TWR tagit fram en första version av appen Refugee Bridge för Androidtelefoner. I appen finns för närvarande program på arabiska och farsi, som tar upp frågor om trauma, ensamhet och social marginalisering. Dessa har med omsorg valts ut från TWR:s stora programbank. Nästa fas innebär att börja producera nya program – ljuddramer som är specialanpassade för flyktingar i Europa för att möta deras specifika behov.

– Ingen klarar av att hantera sina förödande trauman på egen hand. Flyktingar behöver veta att de inte är ensamma. De behöver få höra berättelser från andra flyktingar som går igenom samma saker, och så klart, när de är redo, behöver de anförtro sina egna berättelser till betrodda vänner. Genom våra ljuddramer hoppas vi kunna visa dem att deras emotionella kaos är normalt – och att det finns hopp! säger Franciso

Många är med och bidrar

Även om detta projekt ännu är i en uppstartsfas, så har Francisco tydligt fått se hur Gud är med och vägleder.
– Jesus har välsignat hela denna process. Genom honom har det varit möjligt för oss att knyta rätt kontakter. Så många människor från TWR, och andra organisationer, har visat en passion för att hjälpa flyktingar, och de har verkligen ställt sig bakom detta projekt. Så många kristna har gett tid, pengar och ansträngning för att välkomna flyktingarna och visa dem på Kristi kärlek. Det har verkligen varit uppmuntrande!

Och att de individuella mötena och den personliga omsorgen är viktiga har Francisco fått höra från flera personer som han mött.
– Många av flyktingarna som jag talat med kom till tro på Kristus efter en serie av kortare kontakter som de haft med kristna. Den typiske flyktingen kommer från en mer utpräglad gemenskapskultur. Som kristna behöver vi därför välkomna dem till våra församlingsgemenskaper. Vi får ge till dem, men kan även erbjuda möjligheten för dem att ge tillbaka. Detta är inte nödvändigtvis välgörenhet – det är relation.

Och genom dessa relationer kan också tron på Honom börja växa, honom som sa: ”Allt vad ni gjorde mot en av dessa mina minsta bröder, det gjorde ni mot mig.”

*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl

Håkan Giselsson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 2, 2016)