Vägen genom Bibeln

Att göra en resa genom Bibeln är något helt fantastiskt! I den här programserien, som omfattar 1245 halvtimmesprogram tar du dig igenom Bibeln från pärm till pärm. Det går när som helst att hoppa på resan och när Uppenbarelsebokens sista kapitel är läst börjar serien om igen i 1 Mosebok.

PRODUCENT:

Rösten bakom Vägen genom Bibeln är Curt Westman, född och uppvuxen i Bygdsiljum i Västerbotten. Under hans tonårstid berättade några ungdomar för honom att “livet inte slutar med graven” och i samma veva började Curt Westman att studera Bibeln.

Under 70-talet gick Curt på Fjellhaug Misjonskole i Oslo och fortsatte senare på förkunnarlinjen. Han har arbetat som predikant inom EFS och kallades till Norge av Norsk Luthersk Misjonssamband där han var lekmannapredikant fram till hösten 1985. Därefter kallades Curt till att vara ledare för Open Doors i Norge och i början på 90-talet blev Curt tillfrågad av Norea Sverige att producera bibelstudieserien Vägen genom Bibeln – vilket han svarade ja till.

Hela serien tog åtta år att färdigställa, från 1993-2001. Det var åtta tuffa men välsignade år för Curt.

Vägen genom Bibeln

Curt Westman

Curt Westman

Välj Bibelbok

Gamla Testamentet

Välj avsnitt

Första Moseboken

Matteusevangeliet

Andra Moseboken

Markusevangeliet

Tredje Moseboken

Lukasevangeliet

Fjärde Moseboken

Johannesevangeliet

Femte Moseboken

Josua

Domarboken

Rut

Apostlagärningarna

Första Samuelsboken

Andra Samuelsboken

Första Kungaboken

Andra Kungaboken

Romarbrevet

Första Krönikeboken

Andra Krönikeboken

Första Korintierbrevet

Esra

Nehemja

Andra Korintierbrevet

Ester

Job

Galaterbrevet

Psaltaren

Efesierbrevet

Ordspråksboken

Filipperbrevet

Predikaren

Höga Visan

Kolosserbrevet

Jesaja

Första Tessalonikerbrevet

Andra Tessalonikerbrevet

Jeremia

Klagovisorna

Första Timoteusbrevet

Andra Timoteusbrevet

Hesekiel

Brevet till Titus

Brevet till Filemon

Daniel

Hebreerbrevet

Hosea

Jakobs brev

Joel

Första Petrusbrevet

Amos

Andra Petrusbrevet

Obadja

Jona

Första Johannesbrevet

Mika

Andra och tredje Johannesbrevet

Nahum

Habackuk

Sefanja

Judas brev

Haggai

Sakarja

Malaki

Uppenbarelseboken