Bönekalender november 2018

23 november 2019 | Bön, Bönekalender, Program till kvinnor, Vittnesbörd, Women of Hope

Bönekalender november 2018

Under 21 år har TWR Women of Hope fått ta del av plågsamma och traumatiska omständigheter som kvinnor möter dagligen. Kultur, familjeliv och religion begränsar kvinnor världen över och tillskriver dem ringa värde. Våld i hemmet, påtvingade äktenskap, analfabetism, polygami och hälsoproblem förorsakar en oändlig cykel av fattigdom. Kvinnorna som lider i de mest fruktansvärda förhållanden i en syndfull värld behöver veta att Gud ser dem och bryr sig om dem. I Ps 34:18 står det: De rättfärdiga ropar och Herren hör, han räddar dem ur all deras nöd.

Vi tackar Gud för att han låter oss få vara en del av det han gör. Budskapet är klart: Kristus har kommit med förbarmande och kärlek för att ge helande och hopp till dem som är nerbrutna och misshandlade. Vilket underbart budskap att komma med till kvinnor som är i desperat behov av en frälsare!

Vi tackar Gud för den frid som kvinnor får uppleva, när de samtidigt bär sina egna bördor, ber för andras. De finner sanningen när de sitter i stillhet och hör Guds Ord genom radio eller media. När de genom yrkesutbildning får hjälp med praktiska saker kan de uppnå självständighet. De ärar Gud när de besöker och uppmuntrar fångar, sjuka och ensamma. Och i mötet med Jesus får de erfara en villkorslös kärlek.

TWR Women of Hopes ljudprogram (Women of Hope, Hidden Treasures, Hope Has a Name och Healing Voice) förmedlar både praktisk och andlig vägledning. Mer än 62 000 förebedjare i 120 länder ber samma böneämnen på 100 språk. När vi ber kan Gud förändra våra attityder och få oss att nå ut till dem som är isolerade eller utstötta ur samhället.

Översättning: Eva Henriksson
Foto: TWR

Herre, vi tackar dig …

1. för att det finns kvinnor runt om i världen som ärar Dig med sina liv trots att deras svåra situation inte verkar bli bättre. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
(1 Tess 5:16-18)

2. för ditt beskydd och din närvaro när TWR Women of Hopes verksamhetsledare, Peggy Banks, var på resor i Afrika, Asien, Europa och Amerika för att inspirera våra team till att fördjupa sitt förhållande till dig.

3. för medarbetarna inom TWR Women of Hope som på olika sätt gör det möjligt för kvinnor att få en positiv förändring i sina liv med hjälp av media, bönegrupper och ledarskapsträning som uppmuntrar, utrustar och engagerar dem till att be, lyssna, lära, växa och ge vidare.

4. för nya volontärer och anställda som hjälper till att bära TWR Women of Hopes många ansvarstaganden. I Korea finns 35 volontärer som delar ut bönekalendrar på nio språk och producerar programmet Women of Hope på koreanska och vietnamesiska.

5. för det dramatiserade programmet, Hidden Treasures, som hjälper sexuellt utsatta kvinnor att få uppleva din kärlek och upprättelse. Vi tackar också för de som finansierar mp3-spelare och minneskort och för kristna organisationer som distribuerar programmet till kvinnorna.

6. för de kvinnor och män, från hela världen, som medverkade med sina röster i den engelska ljudbönekalendern som under detta året har börjat produceras. Tack för att böneprogrammet också kan höras i Albanien, Brasilien, Malawi, Sydafrika och i andra länder.

7. för att man har byggt upp TWR:s kontorsbyggnad i Cary igen eDer branden i december 2017.

8. för att Women of Hopes radioprogram kan höras på 73 språk via radio, internet, CD och andra media. Tack också för att programmet Healing Voice på ari-språket (för oCer för fistlar) fortsätter att beröra kvinnor i Etiopien.

9. för att TWR Women of Hope har verkat i 21 år. Se er omkring bland hednafolken, se och häpna, ja, häpna, för jag gör en gärning i era dagar som ni inte kommer att tro när den berättas. (Hab 1:5)

10. för att kvinnor i Centralasien, Mellanöstern, Sydasien, Nordafrika och andra områden har gett sina liv till Kristus trots att de vet att de kan bli dödade av familjemedlemmar för detta.

11. för att kvinnliga ledare fick möjlighet att vara med vid TWR Women of Hopes konferens, i Bratislava, för att komma närmare dig och varandra.

12. för att mammor har fått kunskap om hur de bättre ska kunna ta hand om sina barn och ge dem undervisning om din sanning så att de vill följa dig. Tack för solcellsapparaterna som delades ut till mammor, till barn med funktionshinder i Albanien, för att de ska kunna lyssna på programmet Women of Hope.

13. för att kvinnor som använder bönekalenderns böneämnen när de ber börjar se andra människor med dina ögon och för att du förändrar deras attityder, handlingar och känslor så att de blir mer lika dig. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. (Fil 2:3–5)

14. för de hundratals medarbetare och volontärer på alla kontinenter – programproducenter, samordnare, olika medlemmar i team- och i bönegrupper, förebedjare, studiotekniker och manusförfattare, såväl som för dem som besöker och skriver till lyssnare.

15. för att kvinnor genom TWR360 kan höra om dig på arabiska, engelska, farsi, somaliska, spanska, thai, turkiska och tio andra språk. Tack för möjligheten att ladda ner programmet Women of Hope och böneämnen från kalendern på användarnas egna språk via Facebook, Skype, Twitter och Instagram.

16. tillsammans med kvinnor i Etiopien som – eDer 40 dagars bön om fred i sitt land – gläder sig över att ha fått en ny premiärminister som är kristen. Vi tackar också för premiärministerns fru, Zinash Tayachew som också är troende och som har offentliggjort följande uttalande: ”Med befattningen som rikets första dam vill jag i samarbete med berörda grupper arbeta i områden som behöver särskild uppmärksamhet, speciellt barns undernäring, tidiga äktenskap, abort, våldtäkt och kvinnlig könsstympning.”

17. för att din sanning och kärlek ska proklameras via radion i Centralasien, Kina, Indien, Mellanöstern, Nordafrika, Nordkorea och i andra områden där kristna är förföljda och där mission inte får förekomma. Han kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kratf som verkar i oss. (Ef 3:20)

18. för att det kroatiska teamet i TWR Women of Hope har sett en ökning av besökare på Facebook och webbplatser där lyssnare från Kroatien, USA, Kanada, Australien och europeiska länder kan finna hopp.

19. för de tusentals människor som är engagerade i TWR Women of Hopes bönegrupper och träffas regelbundet för att be, nå ut till kvinnor, evangelisera i fängelser, mödrahem, sjukhus, barnhem och flyktingläger.

20. för att kvinnor får lära sig sy, tillverka smycken eller skor och odla grödor, allt sådant som de sedan kan sälja för att försörja sina familjer och på så sätt känna värdighet och respekt i samhället.

21. för att teamet i Nepal, med hjälp av TWR Singapore, hade möjlighet att ta hand om cirka 800 människor i slumområden, huvudsakligen kvinnor och barn, och erbjuda hälsokontroller, medicin och vitaminer.

22. för den nåd och kärlek du visar oss varje dag. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, lovsjunga dig bland folkslagen, för din nåd är stor och når till himlen, din sanning ända till skyarna. Visa din höghet över himlen, Gud, och din härlighet över hela jorden! (Ps 57:10–12)

23. för kvinnor och män som har funnit frälsning genom Jesus Kristus och som genom programmet Women of Hope och olika bönegrupper inom verksamheten lever i detta varje dag.

24. för volontärer som översätter TWR Women of Hopes bönekalender så att andra ska kunna be med oss på mer än 100 språk. Vi tackar också för alla som distribuerar kalendrarna och som ibland färdas på mopeder från by till by, reser med bussar eller går till fots.

25. för pastorer, män, byhövdingar och TWR:s personal som understödjer TWR Women of Hopes anställda och volontärer över hela världen.

26. för att tusentals fångar i Albanien, Angola, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Ghana, Indonesien, Elfenbenskusten, Korea, Liberia, Nepal, Paraguay, Sydafrika, Tanzania och Thailand har funnit ett hopp genom den kärlek som visats dem, både genom praktiska handlingar, som att ge dem kläder, tvål och babyutstyrsel, och genom programmet Women of Hope och bibelstudier.

27. för ekonomiskt stöd åt fortsatt produktion och sändning av programmet Women of Hope, för översättning och distribution av bönekalendern, ledarutbildning, med mera.

28. för de tusentals vittnesbörd vi fått från Women of Hope-lyssnare om hur programmet har hjälpt dem att bättre kunna fostra sina barn, leva tillsammans i sina äktenskap, laga hälsosam mat och leva till din ära.

29. för att samhällen och media avslöjar våldtäkt, barnäktenskap, trafficking och onda kulturella sedvänjor, och att man uppmanar personer i ledande ställning att göra mer för att få slut på dessa fruktansvärda trakasserier.

30. för att änkor och föräldralösa barn fått radioapparater, mat, kläder, hälsovård och skolavgifter och blivit undervisade om din kärlek. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. (Jak 1:27)

Sök efter kategori