2013-12-12

Kristna i Kina behöver hjälp

Foto: Mayumlx

Foto: Mayumlx

När den kommunistiska regeringen tog makten i Kina, blev missionärerna tvingade ur landet och 4 miljoner kristna blev lämnade åt sitt öde. Idag finns det uppskattningsvis mer än 80 miljoner kristna i Kina och trots förföljelse växer kristendomen snabbare där än någon annanstans på jorden!

Men många troende på landsbygden i Kina har inte tillgång till en kristen undervisning. Det gör dem utsatta för falska profeter, läror och kulturell förföljelse och deras tro blir allt svagare. Kristna som lever i dessa avskilda områden behöver ledarskap och vägledning, men det finns få utbildade pastorer och det är svårt att få tag på material.

Norea stöttar TWRs missionsarbete i Kina. Genom dina gåvor till Norea Sverige hjälper du de kinesiska kristna församlingarna att växa.