Kraftfull bön och tillväxt i Iran

24 oktober 2018 | Persisktalande världen, TWR, Utlandsmission, Vittnesbörd

 

Azar* och Nasrin* ses som paria i sitt eget hemland. Det beror på att dessa båda kvinnor har överlämnat sina liv till Jesus Kristus. Det är enkelt att se varför så är fallet. Irans revolutionära ledare kallade människor, som övergav den dominerande religionen och blev kristna, för avfällingar och skulle avrättas. Han godkände dock att kvinnor skulle få lindrigare straff som i praktiken innebär livslånga fängelsestraff med daglig misshandel. Många år senare lovade en iransk president att stoppa kristendomen i sitt eget land.

Men de troendes liv, likt Azars och Nasrins, tillsammans med flera internationella undersökningar visar att det inte går att radera den kristna tron i Iran med en sådan officiell fientlighet. Faktum är att många källor säger att kristendomen växer snabbare i Mellanösterns spänningsfält än på någon annan plats i världen.

Min man och jag leder en husförsamling, skriver Azar till TWR Women of Hope. Det kommer cirka 28 personer till vår församling, men vi har många problem. Vi har inte tillräckligt med biblar och vi lever under press från tjänstemän och radikala (från den dominerande religionen). Nyligen gjorde myndigheterna en räd mot tre kyrkor här och ledarna arresterades och sitter nu i fängelse. Be att de ska få sin frihet och att Herrens skyddande hand ska komma över oss.

I Jesu namn och för hans sak utöver Azar och Nasrin sin tro och når ut till andra trots riskerna. De lyssnar på programmet Women of Hope, som började nå in i Iran på det nationella språket farsi, år 2012. Båda två är aktiva i underjordiska husförsamlingar.

Vi kan inte besöka någon kyrka i Iran, fortsätter Nasrin. Vi har en hemlig kyrka i vårt hus. I varje avsnitt (av programmet Women of Hope) finns vägledning för själen. Varje vecka spelar vi in den delen av programmet. Sedan använder vi inspelningarna som en välsignad resurs på våra möten. Vi vill tacka er för att ni tar utmaningen att nå ut till församlingar som våra. Var vänliga och be att vi ska växa i vår tro och för beskydd.

Informerade källor citerar två huvudorsaker till varför det verkar vara en sådan explosiv tillväxt av kristna i Iran. För det första finns det en besvikelse över den dominerande religionen som grundar sig på allt våld i religionens namn. För det andra så är de troende, likt Azar och Nasrin, djärva när de delar sin tro mitt i förföljelsens ansikte. En tredje faktor, sa en pastor som har döpt hundratals flyktingar i Tyskland, är det faktum att miljoner människor i Iran dagligen lyssnar på kristen radio och ser på tv-sändningar som kommer från utlandet.

TWR:s missionsdirektor, Lauren Libby, säger, Vi nämner inte alla möjliga vägar som våra team använder, eftersom Human Rights Watch har lagt märke till att Iran är den typ av land där människor kan hamna i fängelse för ett inlägg på Facebook. TWR:s radiovågor är livsviktiga, och inte mindre betydelsefulla. Myndigheterna kan blockera webbadresser och vissa appar, men våra signaler når in över gränserna.

Behoven är stora hos Kristi efterföljare i Iran. Det är i ett land om vilket människorättsgrupper säger att kvinnor upplever en genomgripande diskriminering och är otillräckligt skyddade mot våld i hemmet, tvångsäktenskap, våldtäkt i äktenskapet och trakasserier baserat på obligatoriska slöjlagar. Problemet med brist på biblar och brist på lärjungamaterial kan delvis åtgärdas med hjälp av det evangeliebaserade innehållet i programmet Women of Hope och andra radioprogram från TWR.

Men överallt kan kristna svara på Azars och Nasrins brinnande vädjan om förbön:

Vänligen be!

*Namnen är ändrade

 

Källa: TWR

Sök efter kategori