Styrelse

Per Runeson
Ordförande
Gunilla Bäcks
Vice ordförande
Rebecka Hector
Sekreterare
Arvid Birgersson
Vice sekreterare
Marianne Kellgren
Ersättare
Vakant efter flytt
Ledamot
Vakant
Ersättare