Om oss

Bild på kontoret

Noreas kontor. Foto: Jenica Paulsson

Norea Sverige är en ideell missionsorganisation som arbetar med att missionera och evangelisera via media. Vi har som mål att nå människor med det kristna budskapet, speciellt i områden där det är svårt att fysiskt åka och missionera eller i områden där det finns få eller inga kristna alls. Detta vill vi göra tillsammans med andra kristna organisationer, församlingar och människor runt om i Sverige och i världen.

Eftersom Norea inte tillhör någon specifik kyrka eller samfund, kommer understödjare från många olika sammanhang. Det gemensamma är att vi tror på en levande Gud, skapare av allting och på Jesus som dog och uppstod för varje människa.

VISION
Mediemission över alla gränser – till tro, liv och efterföljelse.”

SYFTE OCH IDENTITET
Norea Sverige vill med hjälp av olika mediebaserade verktyg samverka med församlingar, organisationer och enskilda kristna, för att sprida evangeliet om Jesus i Sverige och utomlands. Norea Sverige är en fristående missionsorganisation med rötter i den evangelisk-lutherska traditionen.”

HISTORIA
Det hela började 1993 när Norea Sverige grundades, då som en dotterorganisation till Norea Radio Norge (idag Norea Mediemisjon).

1997 blev Norea Sverige en egen organisation men har liksom Norge och Danmark valt att fortsätta använda sig av namnet Norea som betyder Nordic Radio Evangelistic Association.

1996 ingick Norea Sverige partnerskap med den internationella medimissionsorganisationen Trans World Radio (TWR).

2001 ingick Norea Sverige partnerskap med Projekt Hanna, som är en del av TWR.

2013 gick Norea Sverige in och började stötta SAT-7:s arbete. Genom detta samarbete breddade Norea Sverige sin internationella mediemission till att inte enbart innefatta radio och internet utan även satellit-TV.

Under åren har Norea Sverige producerat flera olika programserier på svenska, och mer är på gång…