Noreaambassadör

Vill du bli Noreaambassadör?

Norea vill vara en resurs för församlingar och organisationer som arbetar med att sprida evangeliet. Därför behöver vi människor som kan fungera som ambassadörer för Norea runt om i Sverige och hjälpa oss med att förmedla information om vad Norea är och vad vi kan erbjuda.

exempel på uppgifter som vi behöver hjälp med:

  • Lägga ut material om Norea på informationsbord i din församling.
  • Kontakta diakoner, präster, pastorer och andra nyckelpersoner och berätta för dem hur Norea kan vara en resurs för dem.
  • Prata med kyrkoråd eller församlingsledning om att ta upp kollekter till Norea.
  • Värva nya prenumeranter till vår tidning Noreanytt
  • Ta kontakt med den lokala närradiostationen och uppmana dem att börja sända våra program.

Vi skickar naturligtvis kostnadsfritt det material du behöver, som t ex kollektcirkulär, provexemplar av tidningen, informationsmaterial om våra program mm. Hör av dig till oss om du vill bli en av våra ambassadörer.