Bli förebedjare

Foto: Lincoln Rogers

Foto: Lincoln Rogers

I vårt arbete med Norea är vi helt beroende av Gud. Vi behöver hans ledning och hjälp. När man arbetar med evangelisation så kommer man att möta motstånd. Men vi vet att Gud är på vår sida, vi får gå i hans kraft. Ett av de vapen som Gud gett oss i den andliga kampen är bönen. Vi önskar att många människor skall be med oss och för oss, så att Guds rike har framgång också genom Noreas arbete.

Vem som helst kan naturligtvis när som helst be för vårt arbete. Men vi vill gärna ha ett nätverk med förebedjare som vi kan skicka specifika och konkreta böneämnen till. Det kan t ex handla om att vi står inför ett strategiskt viktigt beslut, eller i en svår ekonomisk situation, eller att vi skall ut på någon kampanj eller liknande. Då behöver vi många som är med och ber för oss. Naturligtvis vill vi också dela med oss av när Gud har hjälpt oss, så att du får vara med och tacka för det.

HÖR AV DIG OM DU VILL VARA MED SOM
FÖREBEDJARE I NOREAS BÖNENÄTVERK!