Konsekvensen av att konvertera till kristendom i Iran

6 april 2022 | Persisktalande världen

Sharia kan översättas som “lagen från Gud” och i Koranen finns det runt 300 verser som ska ge en muslim vägledning om sådant som berör samhället som handel, kriminalitet, familj och äktenskap. Sharialagarna kan sägas ha två delar som omfattar de religiösa plikterna samt relationen till omgivande samhället. Det finns en grundtanke inom islam att sharialagarna är grunden för ett gott samhälle där Allahs vilja får manifesteras genom att den följs av samhällets invånare. En person som sägs kunna tolka sharia kallas för en mufti och hans tolkning kan påverkas av vilken lagskola han följer. 

I dagens Iran är landets lagar delvis formade utifrån sharialagar med egna tolkningar av dessa. Det finns en tydlig regel inom islam som ingår i dess trosbekännelse: det finns bara en gud och alla som sätter någonting över eller lika i värde med honom begår den värsta synden på en graderingsskala. Trots detta finns en relativt tolerant hållning mot kristna och judar som beskrivs som “bokens folk” vilket kan tolkas som att de en gång har fått del av Guds ord men sedan förvanskat det. Att någon är kristen eller jude är relativt accepterat av många muslimer, men att lämna islam för att konvertera till någon av dessa är sällan oproblematiskt och kan innebära livsfara.

År 2006 fängslades den kristna pastorn Yousef Nadarkhani i Iran. Han anklagades för apostasi, korruption, spridning av icke-islamisk undervisning och för att vara sionist. De iranska medierna kallade honom för våldtäktsman, utpressare och tjuv. Han dömdes till hängning i september 2010. Hans advokat dömdes till piskslag, 9 års fängelse och 10 års indrag av sin advokatlicens. Mot alla odds släpptes dock Nadarkhani som fortsatte sitt arbete som pastor. År 2017 blev han dömd igen till 10 års fängelse. Nadarkhani kan sägas vara den förste i Iran att officiellt dömas för apostasi från islam. Idag kan vi med en enkel sökning på Google hitta flera exempel på förföljelse och dödsdomar mot kristna i Iran.

Norea Sverige stödjer missionsprojektet Persian Oral Bible som är ett bibelundervisningsprogram i 15-minutersavsnitt på farsi. Programmet riktar sig primärt till lågutbildade människor på landsbygden som lever i en tradition av tradering som kunskapsförmedlare. Programmet är färdigproducerat och vi bekostar återutsändningar av det. Missionsstrategerna hos vår partner TWR betraktar programmet som fortsatt viktigt. Det når fram till målgrupper som är svåra att nå på annat sätt. 

Kan vi då göra någonting för dessa konvertiter från Sverige? Ja, först av allt kan vi be för våra syskon och att Guds ord ska ha framgång bland iranierna. Vi kan också fortsätta stödja de som jobbar ute på fältet genom att sponsra dem ekonomiskt. En tredje sak vi kan göra är att ta hand om de som flytt hit och visa dem Guds kärlek och omsorg. 

En ung pojke i Norge som evangeliserar för denna målgrupp på hemmaplan säger i en intervju med en forskare: “Många har en törst efter Gud”. 

 

Källor

Olsson, Susanne, Sorgenfrei, Simon (2015). Islam: en religionsvetenskaplig introduktion. Stockholm: Liber

Enstedt, Daniel, Larsson, Göran, Mantsinen, Teemu T. (2020). Handbook of leaving religion. Leiden: Brill https://brill.com/view/title/33911 

https://noreasverige.se/persiska-varlden/ 

Bild: https://pixabay.com/sv/photos/iranska-arkitektur-staden-isfahan-5243948/

Sök efter kategori