2013-06-04

Konfirmation – men till vilket pris?

Foto: Slattner

Foto: Slattner

Ytterligare ett säkert sommartecken, jämte debatten om skolavslutning i kyrkan, är konfirmationen. Det samfund med störst konfirmandundervisning i landet är Svenska kyrkan som varje år konfirmerar runt en tredjedel av alla 15-åringar. Detta gör att undervisningen i kyrkan faktiskt är en av Sveriges största ungdomsverksamheter! Men… ser man till de 80 % som konfirmerades på 70-talet är 30 % inte längre så mycket, och trenden nedåt verkar fortsätta.

I ett inlägg på bloggen Evangelium bloggar skrivs om hur vissa församlingar inom Svenska kyrkan därför börjat erbjuda ”kombinationsarrangemang”. Där kan konfirmanden, vid sidan om den kristna undervisningen, även få göra saker som att ta grönt kort i golf, lära sig segla eller åka på språkresa. Att dessa arrangemang kostar pengar är lätt att förstå, och prislappen hamnar ofta runt 15 – 20 000 kronor.

Foto: Slattner

Foto: Slattner

Enligt bloggen finns det flera risker med detta. Den ena farhågan är att konfirmandundervisningen blir något förbehållet de med väldigt god ekonomi. Risken är att kompisarna till de ungdomar som golfar och seglar, men som själva inte har råd, snarare väljer att inte konfirmera sig alls än att välja ett billigare alternativ. Den andra farhågan är att det är fritidsaktiviteterna som tar störst plats. Att den kristna undervisningen kommer smygas in vid sidan om.

Jag ställer mig frågan igen: Helgar ändamålet alla medel? Hur långt bör kyrkan – ja alla vi kristna organisationer – gå för att uppfattas som lockande och inbjudande? Jag är tveksam till att ovanstående paketlösningar kommer ge ett positivt resultat; att ge ungdomar en förnyad och bibehållen tro. Men det kanske är en omodern tanke? Är huvudsaken idag istället att få en häftig upplevelse och fina presenter?

Som missionsorganisation måste också vi fundera på vad vi kan bidra med. Kan Norea erbjuda koncept och tjänster för att göra församlingar i Sverige mer tilltalande för ungdomar? Och då helst något som inte inbegriper golf eller segling? Detta är en viktig fråga! Ungdomarna är vår framtid – både din, min och kyrkans!