Kollektupprop

 

Gud är god!

Underbara nyheter delar man gärna med andra. Och det som kanske inte alltid känns helt nytt för mig kan revolutionera någon annans hela liv.

Norea Sverige är sedan tidigt 1990-tal en fristående missionsorganisation på luthersk grund som verkar via elektroniska medier, såsom radio, webb och mobilappar. Hela vår ekonomi är uppbyggd på frivilliga gåvor och kollekter. Vi vill ödmjukast erbjuda er att bidra till vårt arbete med en eller några kollekter.

Nedan finns kollektunderlag med inriktning på olika områden där vi arbetar. Om ni tar upp en kollekt specifikt till något område, så ange det i anslutning till insändningen av pengar till oss, så hamnar gåvan rätt.

Om ni vill ha besök av missionsledare David Castor så kommer han gärna ut och berättar om vår verksamhet. Han kan prata länge eller kortfattat, i gudstjänst, vid kyrkkaffe eller i annat sammanhang. Vid sådant besök kan han också, om så önskas, predika. David är prästvigd för Svenska kyrkan.

Norea allmänt

Norea Play

blank

Centralasien

blank

Vägen genom Bibeln