2013-03-06

Kallelse till Noreas årsmöte

arsmoteHur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning.
(Jes 52:7)

Du som är intresserad av mediamission – kom på vårt årsmöte där vi kommer berätta mer om våra nya spännande projekt i Sverige och ute världen! Du får träffa missionsvänner från när och fjärran och våra nya anställda på Noreas kontor, inte minst Håkan Giselsson, vår nye missionsledare.

Årsmötet börjar lördagen 23 mars klockan 13 och avslutas runt klockan 14 då Per Runesson gör en tillbakablick på Noreas arbete under de gångna 20 åren. Efter årsmötet inleds klockan 16 en gemensam inspirationshelg tillsammans med Lerbergets kyrka, där bland annat Agne Nordlander kommer tala om mission utifrån temat ”Andens vind över världen”.

Efter helgen hoppas vi att du ska få med dig den information och inspiration du behöver för att sprida budskapet vidare i din församling eller förening! Boka in helgen redan nu!

Plats: Lerbergets kyrka ligger nära Höganäs, Rättarevägen 134, 263 53 Lerberget. Tel. 042-36 06 46.Vägbeskrivning hittar du på www.hitta.se

Kostnad: Självkostnadspris

Anmälan: Senast den 15 mars till Noreas kontor telefon 0431-414750 eller kontoret@noreasverige.se

VARMT VÄLKOMNA!