2013-01-03

”Jag var en syndare i hela mitt liv”

Foto: TWR

Foto: TWR

Vi är tacksamma för att våra program har hjälpt denna lyssnare från Ukraina i hennes sökande efter sanningen!

Jag har lyssnat på era program sedan 2005. Undervisningen om Guds Ord hjälper oss för livet och ert arbete är väldigt välbehövligt och viktigt.

I min by finns det ingen kyrka men eftersom min själv var orolig började jag söka Gud. Jag fick en Bibel år 2000, men jag förstod inte mycket av det som stod i den. I hela mitt liv har jag varit en syndare utan att veta om det. 

När jag började lyssna på era program började jag återigen att läsa i Bibeln och långsamt började jag förstå budskapet. Jag har tre söner och i min familj tror alla på Guds existens men ingen tjänar Honom. Självklart är det att skylla på oss föräldrar, eftersom vi behöver omvända oss från det faktum att vi inte lärt våra barn om Guds sanning och levt ett liv i enlighet med Hans bud. 

Må Gud välsigna er och ger er många fler lyssnare. Denna värld kommer bli bättre och det kommer bli mer vänlighet än ondska!

Mrs K.M. från Nikolayev provinsen Ukraina