2013-02-26

Inspirationshelg 23-24/3

MLH(D70)@2005-08-05_021_IridiumVälkomna till en inspirerande helg i missionens tecken!

Tillsammans med Lerbergets församling inbjuder Norea till en inspirationshelg den 23-24 mars i Lerbergets kyrka. Huvudtalare är Agne Nordlander. Temat för helgen är ”Andens vind över världen”.

Agne är docent i systematisk teologi, tidigare rektor vid Johannelunds teologiska högskola och har under flera år varit missionär i Etiopien.

Program för helgen:
Lördag
16.00 ”Till jordens yttersta gräns”
16.45 Fika
17.15 ”Med början här hemma”
18.00 Kvällsmat
19.00 Lovsångsgudstjänst

Söndag 10.00 Högmässa

Under lördagskvällen serveras kvällsmat till självkostnadspris.
Anmälan senast 15/3 till kontoret@noreasverige.se eller 0431-414750