2014-03-19

Norea inbjuder till inspirationsdagar 22-23/3

Kviinge kyrka

Välkommen till inspirationsdagar till mission i samverkan mellan Norea Sverige och Kviinge församling i Hanaskog, 20 km norr om Kristianstad, den 22-23 mars. I samband med inspirationsdagarna hålls Norea Sveriges årsmöte, dit du som nuvarande eller ny medlem är välkommen för att påverka föreningens verksamhet.

Norea Sverige är med och stödjer mediamission över alla gränser – till tro, liv och efterföljelse. Vi har sett och hört Guds mäktiga gärningar som väcker tro på Jesus, ger liv och hopp i hopplösheten, och kallar till efterföljelse i Jesus fotspår. Vi vill berätta för dig om detta! Vi arrangerar därför inspirationsdag till mission där europaledaren för SAT-7, Kurt Johansen talar om mediamission i Mellanöstern.

Vi informerar om andra delar av Noreas arbete och inbjuder dig som medlem – nuvarande eller ny – också att delta i Norea Sveriges årsmöte och därmed ta del i ansvaret och glädjen att leda denna lilla förening som står i en så stor Herres tjänst.

PROGRAM

Kurt Johansen

Kurt Johansen

TEMA: Förtvivlan och hopp i Mellanöstern

Lördag
Plats: Knislinge församlingshem och kyrka

14.00 Noreas årsmöte

16.00 ”En förtvivlad situation”, Kurt Johansen
17.00 Kvällsmat
18.00 ”Men det finns hopp!” Kurt Johansen
19.00 Paus
19.15 Kvällsgudstjänst

Söndag
Plats: Kviinge kyrka och församlingshem

11.00 Högmässa
Lunch med föredrag om ”Mediamissionens möjligheter”

Välkommen att vara med, hela helgen eller delar av den, oavsett om du är medlem eller bara intresserad av att veta mer om Noreas arbete!