2016-01-18

Hopp till sargade kvinnor i Kroatien

Untitled design

– Vad Projekt Hanna kan erbjuda kvinnor i Kroatien är först och främst hopp. Genom åren har de upplevt mängder av svårigheter. Du känner troligtvis till att Kroatien genomlevt krig, och kvinnor bär många ärr och bekymmer inom sig, som vi tror att bara Gud kan hela, säger Lidija Edelinski, koordinator för Projekt Hanna.

Lidija kan själv relatera till de påfrestningar som kroatiska kvinnor måste hantera, och det är just detta som gjort henne så lämplig i sin roll som koordinator. Förutom att hon arbetar heltid på ett internationellt callcenter, tar hand om sin familj med två barm och engagerar sig som volontär i sin församling, ger hon röst åt radioprogrammet Women of Hope – en uppgift som även innebär översättning, inspelning och uppföljning av lyssnarrespons.

Vägledning i en påfrestande vardag

Påfrestningarna är stora för de ungefär 2,2 miljoner kvinnor som bor i det lilla landet på Balkan i sydöstra Europa. Samtidigt som de fortfarande försöker återhämta sig från efterverkningarna av kriget, förväntas de upprätthålla hemmets fyra väggar. Många hanterar, förutom heltidsjobb, även det fulla ansvaret för hem och barnuppfostran. Materiella, fysiska och psykologiska konsekvenser från det omvälvande 90-talet består, och minnen efter nära och kära som dog under våldsamheterna dröjer kvar. Utan en riktig förståelse av sin sanna identitet, har mer än sextio procent av kvinnorna blivit förnedrade av sina män, många tror till och med att de förtjänar det.

Därför är hopp, så ljust och vagt som det låter, en högst verklig och mäktig kraft för dessa kvinnor, där de flestas enda erfarenhet av Gud och religion kommer från kulturella traditioner från barndomen, snarare än ett personligt möte.

Att möta dessa kvinnor mitt i deras dagliga uppgifter – kanske Mila som lyssnar medan hon kör hem från jobbet, Ivana som sätter på radion medan hon dukar av middagsbordet eller Ksenija som lyssnar medan hon stickar en halsduk – med enkla men ändå djupgående 30-minutersprogram, ger praktisk och andlig vägledning för vardagslivet. Avsnitten består av en blandning av intervjuer, betraktelser, vittnesbörd och musik, särskilt anpassade för kroatiska kvinnor och utforskar ämnen utifrån både ett vardagligt och ett andligt perspektiv, som till exempel ”Att leva med en alkoholist”/”Din identitet i Kristus” eller ”Soltorkad frukt”/”Andens frukt”.

Radiosändningarna tillbaka till Zagreb

Projekt Hanna startade i Kroatien 2009 genom distributionen av bönekalendern till nästan trettio bönegrupper. Dessa grupper hjälpte sedan till med att stötta verksamheten tills Women of Hope började sändas 2012. Idag förenas bönegrupper i Kroatien med massor av bönegrupper inom Projekt Hanna över hela världen i gemensam förbön för kvinnor som behöver upptäcka hoppet i Jesus Kristus.

Women of Hope sändes från början i Kroatiens huvudstad Zagreb, med stor räckvidd och respons från entusiastiska lyssnare. Av ekonomiska skäl tvingades man avsluta sändningarna där och flytta dem till de mindre städerna Okučani and Okolica. Med stöd från Norea Sverige kommer Women of Hope åter att börja sändas från Zagreb, med möjlighet att nå ungefär en miljon människor. Målsättningen är att fler kvinnor ska få ta del av hoppets budskap, att få en större exponering för arbetet med radiomission och att stärka förbönsarbetet.

Dina böner gör all skillnad! Var med och be att fler kroatiska kvinnor skall finna det bestående hoppet i Jesus genom Women of Hope.

Anna M Waller
Översättning: Håkan Giselsson
(Artikeln publicera i Noreanytt nr 4, 2015)