2018-08-06

Hopp till kvinnor i Turkiet


Foto: Matti Korpiaho

TWR Women of Hopes förebedjare, i 125 länder, ber dag efter dag för kvinnor
som själva har svårt att göra sina röster hörda i denna trasiga värld.
Programserien med samma namn sänds på mer än 70 olika språk.

I Turkiet finns 14 av Women of Hopes bönegrupper som samlas
i kyrkor och i hem. En av grupperna har startat ett skyddat boende
med plats för sex kvinnor. Radioapparater och andra förnödenheter
delas ut i ett flyktingläger som ligger i närheten av en stad på gränsen
till Syrien. Flyktingar från Iran har kommit med i bönegemenskapen
genom olika praktiska aktiviteter. Bönekalendern översätts till
farsi och skickas ut till mer än 28 underjordiska grupper i Iran. Från
radiostationer i Istanbul och Ankara sänds radioprogrammet Women
of Hope på turkiska. En lyssnare berättar att hon är sjuksköterska
och arbetar bland äldre människor. Hennes två barn går i en islamsk,
teologisk skola eftersom mannen är mycket konservativ. En äldre dam
som sjuksköterskan besökte i sitt arbete ville alltid lyssna på programmet
Women of Hope när hon kom på besök. Lyssnaren skriver:
    Först gillade jag det inte. Jag sa åt mig själv att hålla tyst eftersom
jag var beroende av min anställning. Men efter ett tag började jag
tycka om ert program. En gång grät jag. Kvinnan jag besökte var
kristen och började då berätta mer om Jesus. Jag tog emot honom
som min Herre och Frälsare. Jag har inte modet att dela detta med
någon annan. För två månader sedan gick den äldre kvinnan hem
till Herren. Hon var den bästa människa som jag någonsin har
träffat. Genom henne mötte jag Jesus.

Situationen i Turkiet är mycket allvarlig just nu. Det blir värre
för varje dag som går. Överallt pratar människor om rädslan för
ett kommande krig. Journalister som är mot regimen flyr
utomlands. Tusentals människor är arresterade. En av TWR Women of
Hopes medarbetare skriver: Vi ber att vår radiokanal inte ska stängas
ner och att vi inte ska bli arresterade. Vi upplever ett mycket
hårt tryck just nu, men vi har inget annat val än att lita på Herren. Vi
kommer att tjäna honom så länge han vill att vi ska göra det.
TWR Women of Hopes team i Turkiet vädjar om förbön:

Be om beskydd för våra familjer och syskon i Kristus. Be att Herren
ska komma med sitt ljus till vårt land så att människor börjar söka
honom och hittar sanningen. Be att hans nåd ska bli synlig i vårt
land. Vi behöver mycket förbön!

Maggan Johansson
(Publicerad i iFokus nr 5, 2018)