2012-09-05

Hopp för förföljda kristna i Väst Afrika

Benin Man Radio”Vi uttrycker här med vår tacksamhet till TWR för sändningarna av Hasken Rai (Light of Life). Programmen möter verkligen många människors andliga behov. Faktum är att detta är rätt tid att mer och mer sprida evangeliet via radio. Många människor lyssnar på radio betydligt mer nu än tidigare, speciellt nu i vår situation med terrorister som använder självmordsbombare mot kristna i deras hem, kyrkor och på offentliga platser. Många kristna har börjat lyssna på Guds ord i deras hem snarare än att gå till kyrkan på söndagarna. De har nämligen svårt att ta sig till deras kyrkor”.

Dessa ord skrevs av producenterna för Light of Life, Hausa-språkets program på Radio ELWA. Programmen sänds från TWR:s sändare i Benin (Väst Afrika) till Hausa-folken i Niger, Benin och norra Nigeria.

Light of life är, som namnet antyder, ett program som introducerar lyssnaren till den enda vägen till evigt liv. Syftet är att visa på Guds suveränitet, att visa på det nödvändiga med en personlig relation med Kristus och att stärka tron hos människor som just kommit till tro.

När jag talade med Paul Cox, TWR Benins Station Director, förra veckan beskrev han den allvarliga situationen för kristna i Västafrika – särskilt i de norra delarna av Mali, Niger och Nigeria. Där är fientligheten mot kristna brutal och dödlig. Paul sa att ”Radion är det bästa verktyget vi har i denna situation”. Producenterna på Radio ELWA höll med och sa att ”Radio är det billigaste och säkraste sättet att ta evangeliet till områden där fientligheten mot kristna är som allvarligast”.