2018-01-24

Glädjebudbärare!

Foto: Per Runeson

”Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen,
han som … bär bud om räddning.” (Jes 52:7)

När Paulus skrev till församlingen i Rom, och citerade Jesajas ord (Rom 10:15), var budbärarna fortfarande personer, men då fanns romarrikets vägar, så att man effektivt kunde sända budskap över hela riket. Idag har vi många fler möjligheter, tack vare framsteg i boktryckeri, tåg, flyg och bilar, radio, telefoner och internet. Men ännu gäller Paulus fråga: ”Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?” (Rom 10:14)

I Norea har vi som uppgift att använda elektroniska medier för att bära ut det glada budskapet om Jesus Kristus, både i Sverige och internationellt.

I Sverige kan vi höra evangeliet på olika sätt, i kyrkor och bönhus, i böcker och tidningar. Men att lyssna via internet eller radio kan hjälpa dem som inte kan, eller kanske inte vågar gå in i en kyrka. Att lyssna via en app kan göra evangeliet mera tillgängligt för en hemgrupp eller den enskilda andakten. Norea erbjuder korta andakter, Ögonblick med Gud och Psaltarklanger samt gedigen fördjupning i Vägen genom Bibeln (1245 program!) och På trons väg.

För den som hört glädjebudskapet föds en längtan att dela det vidare. Det gör Norea genom stöd till program, ”främst till de länder och områden där etablerade kyrkor saknas och där det är svårt att vara kristen” (ur Noreas missionsstrategi). Från dessa länder har många kommit till Sverige som flyktingar, och dem vill vi möta med appen Välkommen till Sverige och diakonalt mediemissionsarbete. Via TWR och SAT-7 förmedlar vi stöd till evangeliska program världen över.

I år stöder vi två nya program som glädjebudbärare till strategiska områden. Power in Persecution (styrka i förföljelse) ska produceras på språket Karalkalpak, som är besläktat med turkiska och talas i delar av Uzbekistan. Det är ett muslimsk-dominerat område där kristna förföljs.

Treasures of Wisdom (skatter av vishet) ska sändas över Bosnien-Herzegovina, som är ett splittrat och sårat land efter kriget på 1990-talet och bland de minst evangeliserade i Europa. Programmet utgår från gamla testamentets personer, som ju också känns igen av muslimer, och visar på hur dessa pekar fram mot Jesus.

Du kan också vara med som glädjebudbärare!
Berätta om Noreas program och var med i förbön och ekonomiskt stöd. Så kan människor komma till tro på den som vi förkunnar. Vilken glädje!

Per Runeson
(Publicerat i iFokus nr1, 2018)