Minnesblad

Använd gärna Norea Sveriges minnesblad när du vill hedra en kär väns minne. Du kan själv välja om du vill att gåvan ska gå till ett specifikt ändamål eller till ”där det bäst behövs”. När du väljer att använda ett minnesblad från Norea går alltid pengarna till att producera eller sända evangeliserande, undervisande och uppmuntrande program som berättar om Jesus, den enda som kan ge oss hopp för framtiden.

Kontakta Noreas kontor via mail eller per telefon om du vill beställa ett minnesblad. Och om du vill ange Norea Sveriges bankgiro och plusgiro i samband med en begravning ange då bg 5896-5831 och pg 524180-7.

”Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.”
Lina Sandell-Berg