Gåvobevis

GavobevisAnvänd gärna Norea Sveriges gåvobevis istället för en blomma när du vill uppmärksamma någon du bryr dig om. Du kan välja om du vill att din gåva ska gå till något specifikt ändamål eller till ”där det bäst behövs”.

OM DU VÄLJER ATT GE…
200 kr bidrar du till att ett program av Women of Hope på Kroatiska kan produceras.
550 kr bidrar du till att ett program av Awake with the Angel på kinesiska kan produceras.
1000 kr täcker det Noreas stöd till ett program (av 52 per år) av Persian Oral Bible, som sänds i den Persisktalande världen. 

Tack för att du är med och bidrar till att göra
Jesus känd bland människor som ännu inte känner honom.