2014-01-31

Ge andligt hopp till Syrien

syrien jan 2014 artikel

Foto: UNHCR Photo Unit

Inbördeskriget i Syrien fortsätter. Tusentals människor har fått både sina hem och sina liv förstörda. Tusentals har drivits på flykt. Och åter tusentals har börjat tvivla på om det ens finns en Gud och om han bryr sig.

Många hjälporganisationer jobbar idag hårt med att ge Syriens folk den grundläggande hjälp de behöver i form av mat, skydd och medicinsk hjälp.

Vi på Norea tror att dessa drabbade människor också behöver något mer! Vi tror att de behöver få veta att det finns en Gud, som mitt i allt det fruktansvärda, ändå tar hand om dem! Det syriska folket behöver få lyssna till Bibelns tröstande och stöttande budskap!

Där andra hjälporganisationer kan tillgodose de fysiska behoven, hoppas vi kunna hjälpa till med de andliga behoven. Tack vare vårt samarbete med Trans Worlds Radio, och genom deras radioprogram Hope for Syria, kan vi göra just detta.

Vill du också bidra till Syriens andliga hjälpinsats? Genom Norea kan du nu ge ett ekonomiskt bidrag direkt till TWRs radiosändningar i området!

Sätt in din gåva till oss på:
PlusGiro: 52 41 80 – 7
Märk gåvan med ”Syrien”.

Du kan också ge en gåva till Syrien på vår hemsida.

Guds välsignelse över dig och din gåva!