~~~ Gåvopolicy ~~~

NOREA SVERIGES GÅVOPOLICY

Norea vill förvalta gåvor till radiomissionen på ett ansvarsfullt sätt med mottagarnas eviga väl för ögonen. Så stor andel av gåvorna som möjligt
ska användas för evangeliserande och missionerande ändamål. Gåvor som av givarna riktas för specifika ändamål används primärt för dessa, i den
omfattning som kontrakterade projekt medger det. Riktade gåvor påverkar också Noreas handlingsplaner för radiomissionen på längre sikt.

(Norea Radio Sveriges styrelse 2007-05-05)