2018-04-09

Evangeliet bygger broar i Bosnien


Foto: TWR Europa

Bosnierna är ett av Europas minst evangeliserade folk. Även om det för närvarande finns missionsorganisationer som arbetar bland bosnierna i Bosnien-Hercegovina är det mycket få som har tagit emot Kristus enligt joshuaproject.net.

Bosnien-Hercegovina är odiskutabelt det tuffaste missionsfältet i Europa. Det är en djupt uppdelad nation, både etniskt och religiöst. Det finns en stor och växande islamsk närvaro, och landet har en infrastruktur som fortfarande är lamslagen i spåren av inbördeskriget (1992–1995).

Mångas hjärtan är stängda för evangeliet. De kristna upplever sig ofta isolerade från kyrkor och kristen gemenskap.

Regionen
Det finns tre stora grupper som utgör förbundsrepubliken Bosnien-Hercegovina: Serbiskt-ortodoxa, kroatiska katoliker och bosniska muslimer. Innan inbördeskriget levde människor, med olika etnisk och religiös bakgrund, sida vid sida.

Men det brutala kriget medförde en djup splittring mellan dessa grupper som håller i sig än idag. Bosnien består av två större regioner: Den Serbiska republiken, vars befolkning till övervägande del är serbisk-ortodoxa och Federationen som utgörs av bosniaker, som är övervägande muslimer, och kroater, som av tradition är romersk-katolska.

De senaste 20 åren har det varit en betydande uppdelning inom den kristna befolkningen. Ikonos, som är TWR:s nationella partner i Bosnien-Hercegovina, rapporterar att till den största kyrkan i Banja Luka kommer det cirka 25 personer. Det har också varit en skarp nedgång inom kyrkorna i huvudstaden, Sarajevo. Under denna tid har ekonomiska medel kommit in i Bosnien från länder, som Saudiarabien och Kuwait, för att befästa inflytandet och närvaron av islam. I Sarajevo var 30 procent av befolkningen serber innan kriget. Nu uppskattas siffran till ungefär en procent.

Om någon bosniaker ur majoritetsbefolkningen i Sarajevo överger sin traditionella religion och blir kristen anses man rata sin etnicitet och sitt kulturella ursprung. Kristna i Bosnien-Hercegovina möter ytterligare utmaningar på grund av det efterlämnade arvet efter kriget. Landet har mindre än 13 mil motorväg och järnvägsnätet väntar på att bli återuppbyggt. Det är inte möjligt att besöka gudstjänster regelbundet eller några bibelstudiegrupper om man inte bor i, eller strax utanför, städer som Sarajevo, Zenica eller Banja Luka. Radioprogram som Treasures of Wisdom (Vishetens skatter) är som en livlina för dessa isolerade kristna.

Programmet: Treasures of Wisdom (Vishetens skatter)
Treasures of Wisdom är ett 30-minutersprogram som sänds på söndagskvällarna över mellanvåg och som även distribueras via Ikonos bosniska websida. Programmet syftar till att stärka de kristnas tro. Eftersom producentens syfte är att hålla lyssnarna engagerade, varierar innehållet och förändras regelbundet. Programmet har, ur ett kristet perspektiv, täckt in ett antal aktuella samtalsämnen, och det berättas om kristna som har tjänat folket i Bosnien. Förutom rollen som ”dagligt bröd” åt isolerade kristna är syftet med programmet att inte vara konfronterande. De vill kunna vända sig till en bredare åhörarskara, och inkludera de som identifierar sig som kulturella muslimer.

Resultat av sändningarna
Čedomir Pandža är en man i fyrtioårsåldern som bor ensam i ett avlägset område i närheten av den nordliga gränsen till Kroatien. Sedan 2009 har han lyssnat på Ikonos bosniska program. Under denna tid har han regelbundet skrivit till Ikonos. Čedomir är en trofast förebedjare och en uppoffrande givare. Han beskriver det bosniska programmet som sin livlina eftersom hans hälsa och ekonomi inte alltid tillåter honom att resa till den närmaste kyrkan. Ikonos har hjälpt honom få kontakt med en bibelgrupp som möts i en närbelägen stad. Čedomir ber om soldrivna radioapparater när han har mött människor som behöver en radio för att kunna lyssna på det bosniska programmet.

Familjen Pehlic har en muslimsk bakgrund. De blev kristna när de var flyktingar i Nederländerna. Efter återvändandet till Bosnien upptäckte de att deras närmaste kyrka låg i Kroatien, vilket kräver resa in i EU. Det visade sig att familjen var de enda troende i sin stad. Enligt kyrkoarbetare i Bosnien är det sällan familjen träffar andra kristna. Deras isolering från andra kristna kan också bero på säkerhetsproblem. Attacker mot kristna och kyrkor är inte ovanliga i Bosnien idag. Ändå har Ikonos kunnat sammanföra familjen med en pastor i Banja Luka, som också har en muslimsk bakgrund, och som kommer till deras kyrka i Kroatien.

Ikonos har även fått feedback från en bosnisk serb som bor i Sverige. Lyssnaren brukar larma Ikonos om det är några tekniska problem med distributionen av programmet på den bosniska websidan.

Visioner för framtiden
Ikonos bosniska program sänds för närvarande på söndagskvällarna i 45-minuters block. Målet för framtiden är att lägga till fler program i sändningslistan, och sända programmen på olika dagar, så att fler lyssnare får möjlighet att ta del av verksamheten. Ikanos håller också på att inventera och ta kontakt med FM-stationer i Sarajevoområdet för att se om de är villiga att sända programmet Treasures of Wisdom. Detta är en utmaning i ett land där den evangeliska kyrkan representerar en så liten del av samhället. Inflytandet från islam och den ortodoxa kyrkan är kraftfull i denna kultur. Trots motstånd är utmaningen att nå sekulariserade muslimer och uppmuntra lokala kristna värd att ta sig an. Ikonos vill också ha ett team i Bosnien som har möjlighet att resa runt och besöka lyssnare för att be och uppmuntra de som är isolerade och inte kan besöka kyrkan regelbundet. Detta skulle vara mycket värdefullt för de lokala församlingarna.

Källa: TWR Europa

Översättning: Maggan Johansson
(Publicerad i NoreaNytt nr1, 2018)