2013-08-22

Ett kristet perspektiv på situationen i Egypten

Foto: Nasser Nouri & Nicolas Raymond

Foto: Nasser Nouri & Nicolas Raymond

Nicosia, 16 augusti 2013

Många av oss som är involverade i kristet arbete i Egypten är förfärade över de missförstånd kring situationen i Egypten som propageras av en normalt sett balanserad internationell media – som BBC – och att man generellt har porträtterat Det Muslimska Brödraskapet som offer för orättvisa.

Låt mig därför (tillsammans med ett antal andra kristna ledare i Egypten) måla upp en större bild av vad som pågått under det senaste året eller så:

Ja, förre president Morsi valdes ”demokratiskt” i juni 2012, men bara med minsta möjliga majoritet. Endast 13 miljoner människor (av en befolkning på 83 miljoner) röstade för Morsi. Ändå tog han detta som ett mandat att göra som han själv ville, med en ”winner-takes-all”-attityd. Hans nya regering var inte inkluderande, och väldigt snart utsåg han tidigare ledare för Det Muslimska Brödraskapet (några med tidigare fällande domar för våld eller uppvigling till våld) till regionala guvenörer eller ministrar i regeringen. I november 2012 gav han sig själv illegalt utökad makt att agera utan misstroendevotum, och skyndade igenom en ny pro-islamisk konstitution, trots protester och bojkott från liberaler, moderata muslimer och kristna. Han vägrade sedan att kalla till nyval – vilket man tidigare hade kommit överens om att göra, efter att en ny konstitution hade antagits.

Och, naturligtvis, sköttes ekonomin väldigt bristfälligt av de nya ministrarna, vars enda uppenbara kvalifikation för befattningen var det faktum att de var lojala med Det Muslimska Brödraskapet. Mot slutet av 2012 började landets infrastruktur att falla sönder, elektricitets- och bränsleleveranser blev opålitliga, priser för basvaror sköt i höjden och Egypten kämpade för att få välbehövlig internationell finansiering.

Det egyptiska folket kräver förändring

Den 30:e juni 2013, på årsdagen av Morsi´s val till presidentämbetet, hade det egyptiska folket fått nog! Kanske så många som 30 miljoner människor gick ut för att demonstrera mot att Morsi skulle fortsätta som president – vilket också inkluderade många av dem som röstat för Morsi ett år tidigare, och det är uppenbart, även om siffran 30 miljoner inte oberoende kan bekräftas, att antalet människor på gatan var många fler än de som någonsin hade röstat för Morsi. Men, till skillnad från presidenten i en normal demokrati, vägrade han att gå, eller att ens söka förnyat mandat genom nyval – vilket bekräftade för många att Det Muslimska Brödraskapet bara utnyttjade den nya demokratin i Egypten för att etablera en teokrati.

I en situation som denna, är armén den sista försvarslinjen för demokratin. Bara de har makt att återstarta den demokratiska processen. Efter (stort) folkligt tryck och vederbörligt varsel, trädde armén in och avsatte den förre presidenten – till de allra flesta egyptiers förtjusning och lättnad!

Uppmanar till våld mot kristna

cairo_AslanMediaUnder de senaste sex veckorna har Det Muslimska Brödraskapet ockuperat ett antal allmänna platser, för att demonstrera för ett återinsättande av den förre presidenten. Till skillnad från den fredliga ockupationen av Tahrirtorget i januari 2011, och även i slutet av juni 2013, dominerades dessa ockupationer av uppmaningar till våld mot armén, polisen, liberalerna och, i synnerhet, de koptiska kristna i Egypten – vilket resulterade i det bevittnade våldet den 14:e augusti, då polisstationer, sjukhus samt privat och allmän egendom förstördes. Även många kristna kyrkor (åtminstone 40 stycken så här långt), hem och affärer samt kloster, tre religiösa sällskap, tre bokhandlar som tillhör Bibelsällskapet i Egypten, tre kristna skolor och ett barnhem attackerades.

Den koptiske ortodoxe påven, HH Tawadrous II, gjorde ett uttalande angående attackerna på kyrkorna denna vecka, genom att säga att ”detta var väntat, och som egyptier och kristna betraktar vi våra kyrkobyggnader som ett offer för vårt älskade Egypten”. Andra kyrkoledare har gjort liknande uttalanden, och betonat att kyrkan inte utgörs av kyrkobyggnader, utan kyrkan är Kristi kropp, som utgörs av människor som tror på Honom, och denna blir starkare när det går igenom dessa prövotider.

Det är också viktigt och uppmuntrande att notera att några muslimer kom för att skydda kyrkorna, och att många kristna då sände ett budskap tillbaka till sina muslimska medborgerliga vänner, att ”byggnader kan återuppbyggas, men ni är ovärderliga, så håll er i trygghet, och oroa er inte för kyrkorna”. Den egyptiska regeringen meddelade också igår att staten tar det ekonomiska ansvaret för återuppbyggnaden av förstörda kyrkor.

Utmålar sig själva som offer

Det Muslimska Brödraskapet har varit, och är fortfarande, väldigt effektiva med att i media porträttera sig själva som offer, genom att peka på hur Morsi blivit vald på demokratisk väg och att ”armékuppen” var ett stort bakslag i landets demokratiseringsprocess. De vet vilka ”knappar de skall trycka på” i förhållande till den västerländska pressen, och detta verkar vara den version som större delen av världen lyssnar till – men det är inte en sann version som ger resonans åt den stora egyptiska majoriteten.

Foto: Oxfamnovib

Foto: Oxfamnovib

Även om förlusten av liv under dessa sista dagar är högst beklagansvärt, har det inte varit endast supportrar till Det Muslimska Brödraskapet som har dött. Rapporterna om Det Muslimska Brödraskapets försök att destabilisera Egypten och deras uppmaning till våld mot regeringen och dess supportrar har också varit väldigt knapphändiga. Det har även varit en total avsaknad av rapporter om vapen som brödraskapet haft i sina läger och använt mot armén när denna försökte avbryta sittstrejker.

Be för Egypten

Som avslutning skulle jag vilja be om förbön för detta viktiga land – det största i den arabiska världen, med det största kristna samfundet i Mellanöstern. Bed att:

• det nuvarande våldet skall upphöra snart.

• gällande regler för lag och ordning skall återupprättas till förmån för alla medborgare.

• det skall finnas effektivt skydd av kyrkor och andra egendomar gentemot attacker från extremister.

• Egypten skall styras till förmån för alla medborgare och att människor med olika tro skall kunna leva sida vid sida i fred.

• egyptiska kristna skall få möjlighet att spela en framträdande och effektiv roll i att se till behoven hos alla egyptier och bidra till helande och försoning i landet.