Eritrea, ett förföljelsernas land

14 februari 2022 | Afrika, Eritrea, Utlandsmission

Djurmarknad i staden Keren.

Eritrea är det sjätte värsta landet i världen att leva som kristen i – åtminstone om man skall gå efter vad World Watch List 2022 säger. Som kristen riskerar man förföljelse eller diskriminering från myndigheter, politisk ledning, organiserad brottslighet, ledare för andra kyrkor, den egna släkten, folk i allmänhet och islamska ledare.

Unga människor i Eritrea riskerar tvångsrekrytering till landets militär. Rekryteringen sker på obestämd tid och inget väjningsutrymme av etiska eller religiösa skäl finns. Den som blir påkommen med att utöva din tro under militär tjänstgöring kan straffas.

Endast tre kristna kyrkoinriktningar är registrerade, och därmed i någon mån accepterade, i landet. Det är den traditionella eritreansk-ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan och den lutherska kyrkan. Dessutom är islam erkänd. Befolkningen är ganska jämnt uppdelad mellan kristendom och islam, men den protestanter i allmänhet och medlemmar av oregistrerade kyrkor i synnerhet har svårt att få tillgång till allmänna resurser. Man motarbetas och diskrimineras av såväl myndigheter som den stora eritreansk-ortodoxa kyrkan.

Under 2021 har myndigheter utfört flera arresteringar och fängslanden av kristna, såväl pastorer som deltagare i bönesamlingar.

Mycket mer om läget i Eritrea går att läsa om i World Watch Lists dokument om landet, som finns här.

 

Sök efter kategori