2017-07-14

Enhet i mångfald

Konferensdeltagande webb

Vi möttes i hissen på hotel Baronka i Bratislava, Slovakien. Det var Nick från Rumänien, Drasko från Serbien och jag från Sverige. Vi upptäckte när vi skulle trycka på hissknappen, att vi alla tre fått rum på tredje våningen. Men genast insåg vi att vi hade mycket mer än så gemensamt. Vi är alla tre Guds barn av nåd, vi representerade TWRs partnerorganisationer som på olika sätt arbetarmed mediamission. Tillsammans med 115 andra besökare deltog vi i den europeiska partnerskapskonferensen inom TWR i slutet av mars.

Samarbetet med TWR betyder mycket för Norea. Som en liten organisation, med cirka 1000 ekonomiska understödjare och en budget på drygt 2 miljoner kronor, känns det ofta som en droppe i den världsvida oceanen av behov att fylla för att nå ut med evangeliet. Genom partnerskapet med TWR ser vi att vi står i ett större sammanhang och verkar tillsammans för att Guds rike ska växa.

Hur ser partnerskapet ut från TWRs perspektiv? Varför behöver TWR nationella partners, som Norea Sverige?
– Det behövs av två mycket praktiska skäl, säger TWRs internationelle ledare, Lauren Libby. För det första finns det ingen enskild organisation som är stor nog för att åstadkomma det vi vill uppnå. För det andra behöver budskapet nå ut på landsnivå, till varje ort och till varje person. Det gör man bäst genom ett finmaskigt nät av människor. Jesus själv visade j u att det är genom partners – apostlarna – som evangeliet ska spridas.

Vid konferensen erbjöds presentationer om vad som sker i olika projekt, tillfällen till gemensam bön, lovsång och andakt, och tid för samtal. I en högtidlig ceremoni på kvällen signerades förnyade partnerskapsavtal med 33 partners, till ackompanjemang av respektive lands nationalsång. TWRs Europachef, Dirk Müller, signerade alla avtal för TWRs räkning. Man kan undra varför kristna organisationer skriver avtal med varandra på det här sättet? Kan vi inte bara lita på varandra i muntliga överenskommelser?
– För det första representerar vi olika kulturer här, framhåller Dirk. För en del betyder det mycket att göra en lite mer formell procedur av det. Vi klär upp oss i snygg kostym och spelar nationalsången för att markera fest. För det andra har vi arbetat länge med dessa avtal, som ska gälla för tre år, och kommit överens om gemensamma mål och insatser. Genom att signera dem markerar vi våra åtaganden. Sedan är det inte ett kontrakt, utan det är en överenskommelse, en ömsesidig markering att båda parter vill göra sitt bästa för att nå de gemensamma målen.

Nytt för årets konferens var workshops som arrangerades för inspiration och fortbildning. En av dem handlade om att använda berättelser för att kommunicera ett budskap. Berättelsen komponeras genom att lyfta fram en huvudperson, beskriva personens problem, visa hur den kan få hjälp, och sedan bjuda in lyssnaren till att bidra till att fler kan få hjälp på samma sätt. Samma struktur kan användas som filmmanus och i skriven text.
– Börja inte med att presentera din organisation, utan börja med att berätta om vem du vill hjälpa och sedan om vem du själv är, betonade Shawn Boyd som utvecklat konceptet.

Vid konferensen fick vi ständiga påminnelser om att förutsättningarna varierar mellan olika länder för hur det är att vara kristen. Representanter för partners i Mellanöstern och Centralasien presenterades utan efternamn i deltagarlistan. Vid sidan av namnet fanns en överkryssad kamera – foto förbjudet! Samtalen och föredragen fick ibland stödjas med hjälp av tolk, eftersom engelskan var ett hinder för några, ryskan eller arabiskan för andra.

I andra avseenden var vi alla lika. Jan Szöllös, som är pastor i en kyrka i Slovakien, höll bibelstudier på morgnarna. Han talade bland annat utifrån Joh. 1:12: ”Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn”.
– Vi tillhör alla samma kungliga familj. Vi väljer inte våra syskon, men får vara tacksamma för dem, även om de är annorlunda.

 Denna mångfald upplevdes tydligt vid TWRs partnerskapskonferens, men också enheten i Kristus och vår gemensamma önskan att, i enlighet med TWRs strategi, ”nå ut i världen för Kristus genom massmedia, så att det ger frukt som består”.

Per Runeson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 2, 2017)