2014-04-29

En lyssnarrapport från Albanien

Foto: Cuito Cuanavale

Foto: Cuito Cuanavale

Här kommer en lyssnarrapport från TWR. Vi älskar verkligen dessa rapporter, eftersom de ger oss bevis för att vårt arbete tillsammans med TWR gör nytta, och för att Gud är verksam på alla platser, runt om hela världen!

Fisnike föddes i en fattig by i centrala Albanien. Familjen, som består av sex personer, är extremt fattiga. Hennes far reser till Grekland varje sommar för att söka efter jobb, och tack vare de pengar han tjänar klarar sig familjen resten av året.

Fisnike var 18 år gammal när hon hörde talas om Jesus Kristus, och även den första i hennes familj. Innan dess var hon fylld av tvivel, och funderade ofta på självmord, vilket är vanligt bland flickor i hennes ålder. Hon kände sig hjälplös och det fanns ingen hon kunde vända sig till med de utmaningar hon mötte i livet. Hon hade inte heller råd att gå i skola.

En dag gav Fisnikes vän henne en soldriven radio. Varenda dag därefter tog hon med sig radion när hon till sent på eftermiddagarna vallade får. Denna radio var allt hon hade som sällskap. När hon började lyssna på programmen, kände hon ett hopp. Hon slutade överväga att ta sitt liv och ville istället lära känna Gud bättre. Till slut tog hon emot Kristus som sin frälsare.

Radioprogrammen hade en stor inverkan på Fisnikes liv. Hon började be för sin familj om att de också skulle få ta del av det ljus hon kände inombords. Hon uppmuntrade dem att också lyssna på TWRs radiosändningar.

TWR i Albanien har hållit kontakt med Fisnike efter att hon hört av sig till dem. För inte så länge sedan fick de höra att alla familjemedlemmar nu hade tagit emot Kristus i deras liv. De hade också börjat gå i kyrkan i närheten av deras by.

Tack för att du är med och stödjer vårt och TWRs arbete att sprida Guds ord – över alla gränser!