2013-03-26

En inspirerande helg

Tulpan i vas

Foto: Norea Sverige

I helgen hölls Noreas årsmöte i Lerbergets kyrka, en kyrka som är belägen vid den vackra skånska västkusten. På mötet redogjordes för det gångna året, och både styrelse och medlemmar fick möjlighet att lära känna och samtala med de anställda på kontoret. I samband med mötet gav också vice ordförande Per Runesson en historisk tillbakablick med anledning av att Norea Sverige fyller 20 år i år.

Efter årsmötet fortsatte en inspirationshelg i missionens tecken, där bland annat Agne Norlander var inbjuden talare. Många kom och ville lyssna, knappt en stol i kyrkolokalen var ledig! Agne höll ett inspirerande föredrag med temat Andens vind över världen, där han bland annat berättade om sina erfarenheter från missionsarbetet i Etiopien. En annan talare var vår egen missionsledare, Håkan Giselsson, som förkunnade vikten av att våga missionera även på hemmaplan. Ett kort sammandrag av helgens föredrag kan du läsa i nästa nummer av Norea Nytt som kommer i april. På söndagen hölls en högmässa, och i samband med kyrkkaffet fick Håkan avsluta denna trevliga helg med en presentation av Noreas verksamhet i Sverige och utomlands.
lerberget2_agnelerberget3_hakan