2017-10-02

En frälsningens röst i dagens Kina

För att sprida Guds ord i Kina har Norea under många år understött Voice of Salvation –
Frälsningens röst. Brad Yu som är ledare berättar för Norea om förändringar som har skett i Kina
både i samhället och på det andliga området.

-Kina är idag en betydande supermakt i världen, såväl ekonomiskt, militärt och infrastrukturmässigt, konstaterar Brad Yu. Sedan 2009 har många blivit rikare och mer inflytelserika, men framgångarna har en baksida för den enskilde: Mindre tid med familjen, psykisk ohälsa, upplösta äktenskap och social instabilitet. Kina är starkt utanpå, men nationen möter utmaningar på insidan där folket ställer högre krav på frihet och demokrati och där internet är en bidragande faktor. Den kinesiska regeringen har hanterat situationen med nya regleringar för stabilitet och säkerhet. Sedan Xi Jinping blev president 2012 har nya religiösa begränsningar införts i landet.

    Den redan snabba ökningen av antalet kristna har fortsatt, och idag uppskattas det finnas 70–80 miljoner kristna i landet. Enligt vittnesbörd från pastorer i Kina så har regeringen i egna studier kommit fram till att de kristna bidrar till social stabilitet. Myndigheter i många områden av Kina är därför positiva till att antalet kristna växer, berättar Brad. Samtidigt oroar de sig över att de ska få alltför stort inflytande. Det saknas inte utmaningar på det andliga området.
    – Jag skulle vilja säga att materialism och förvärldsligande hör till de största utmaningarna för kyrkan i dag, säger Brad.
    Många söker sig till den så kallade tre-själv-kyrkan, den kyrka som har statligt godkännande och som därför är lätt att leta upp. Husförsamlingar växer också snabbt, framförallt där kristna lever ut sin tro i vardagen. Människor i omgivningen blir påverkade och villiga att följa dem till den underjordiska kyrka som annars inte är lätt att hitta till. Men sammantaget räcker de andliga ledarna och prästerna inte till och de står dessutom ofta handfallna inför nya utmaningar.

    Brad berättar att internet slagit igenom i Kina på alla områden. En ”modern” kristen i Kina i dag går och bär på sin smarta telefon, precis som i Sverige. Men mängden av information utan kunskap om vad man ska tro, leder till bekymmer för den som söker sanningen. Så har även villoläror kommit in i Kina genom dessa moderna medieplattformar.
    – Det är extremt viktigt att vi använder dessa moderna nya medieplattformar till det som är vår uppgift: att dela evangeliet och undervisa allmänheten från Bibeln, poängterar Brad.

Voice of Salvation grundades i Taiwan år 1974 av Bjørn Brudeli, kinamissionär från Norsk Luthersk Missionssamband. Med visionen att låta alla kineser i världen höra frälsningens röst sänder de radioprogram både till barn, unga och familjer. Norea Sverige stöder sedan många år produktionen av ungdomsprogrammet Awake with the Angel (vaken med ängeln). Utöver radioprogram delar man även ut CD-skivor med undervisning och vittnesbörd som sprids i Kina och över världen. Men varför är det så viktigt att frälsningens röst får ljuda i Kina idag, undrar jag.
    – Du kan idag söka på internet efter kristet innehåll om du är intresserad, det är inga problem. Vår uppgift är att tillhandahålla evangeliska program som kan leda människor till Kristus och att utifrån Bibeln undervisa till växt i Herren. I dag är inte bekymret att hitta rikliga resurser, utan att hitta trovärdiga resurser för kristen undervisning. Detta har varit vårt uppdrag sedan starten, framhåller Brad.

Voice of Salvation har under alla år producerat sina program i Taiwan och sänt dem in i Kina via kortvåg, på senare år även via internet. I Taiwan finns även flera radiostationer som sänder deras program. Ungdomsprogrammet Awake with the Angel sänds varje kväll i veckan och har återkommande teman. På måndagar handlar det till exempel om praktiska frågor från livet, om arbete, hälsa, nyheter, där syftet är att lyssnaren ska få undervisning i dessa frågor utifrån Bibeln. På tisdagar innehåller programmet ljud-bloggar om hur Gud finns med i livet. På fredagar svarar pastorer på frågor om kristendomen. Programproducenten heter Ruby Chen.

Johan Åström
(Publicerad i Noreanytt nr3, 2017)