2013-05-24

Dags för sommaruppror?

Foto: Kicki

Foto: Kicki

Nu är det snart sommarlov igen. Ett lika säkert sommartecken som att glasskioskerna öppnar och hugade badare syns i böljan är att debatten om skolavslutning i kyrkan åter blossar upp. Nu var det förvisso inte så länge sedan sist, eftersom samma debatt i fjol även spred sig till adventsfirandet. Den gången startades ett advenstuppror. Är det dags för ett sommaruppror nu?

Enligt skollagen är det sedan några år tillbaka förbjudet för skolor att bedriva undervisning med konfessionella inslag. Det innebär bland annat att det enligt lag inte är tillåtet att ha skolavslutning i kyrkan, om avslutningsceremonin innehåller religiösa inslag. Tar man bort bön, välsignelse och trosbekännelse är det alltså grönt. Eller som Skolverket uttrycker det: ”Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.”

De senaste åren har vi kunnat läsa om en lång rad konfrontationer mellan skola (staten) och kyrkan, och till följd en lika lång rad lösningar och kompromisser. På vissa platser väljer man att dela upp firandet i en obligatorisk del på skolan och en frivillig del efteråt i kyrkan. På andra platser har man enbart en avslutning på skolgården.

Men mitt i detta kan man också läsa hur elevernas föräldrar börjar protestera högljutt. Namnlistor skrivs på och egna evenemang arrangeras. Hade denna fråga blivit föremål för en folkomröstning är jag ganska övertygad om att lagen skulle ändras. Det verkar som om de allra flesta trots allt är måna om att vårda denna tradition med kristna inslag. Och med tanke på hur samhällets förhållande till kyrkan ser ut i övrigt är det rätt fantastiskt!

Nu verkar det ändå som om en lösning har hittats av rektorn och kyrkoherden i Fridlevstads församling utanför Karlskrona. Deras skolavslutning kommer hållas i kyrkan, men ha tydligt avgränsade delar. Först börjar rektorn och lärarna, som sedan lämnar över till föräldrarådet. Därefter tar kyrkan vid, och det är vid den sista delen frivilligt för eleverna att närvara. Rektorn trodde dock att samtliga elever kommer välja att stanna kvar. (Läs mer här.)

Är detta en kompromiss som fungerar för alla parter? Eller bör kyrkan vara mer rakryggad och stå upp för att bön och välsignelse är något som hör kyrkan till? Blir det inte något av hyckleri när man gör en sådan uppdelning, bara för att tillfredsställa en lag som folk inte efterfrågar? Är huvudsaken ändå att eleverna får motta Guds välsignelse, oavsett var och hur detta sker?