2015-03-10

Curt Westman gästar Noreas Inspirationshelg

Skylt_Missionsdagar_Götene_1000pxVälkommen att vara med vid Norea Sveriges årsmöte och inspirationshelg i Equmeniakyrkan i Götene den 21-22 mars. Huvudtalare under båda dagarna är Curt Westman, som ju många av oss känner igen från bibelstudiematerialet Vägen genom Bibeln. Dessutom blir det inspirerande information om Norea Sveriges nya satsningar för att människor i Sverige ska få ta del av Guds ord via olika mediekanaler.

Tema: ETT LIV PRÄGLAT AV TRO
Talare: CURT WESTMAN
Var: EQUMENIAKYRKAN I GÖTENE

LÖRDAG 21 MARS

(14.00 Årsmötesförhandlingar börjar)
16.00 “Den heliga stillhetens styrka”
17.00 Kvällsmat
18.00 “Trons konsekvens i vår vardag”
19.15 Kvällsandakt

SÖNDAG 22 MARS
11.00 Gudstjänst med Curt Westman “Hur skall detta kunna ske…?”
Lunch och föredrag om Norea: “Mediamissionens möjligheter”

KOSTNAD OCH ANMÄLAN:
Det finns möjlighet till mat under båda dagarna till självkostnadspris.
Anmälan för mat görs till Norea Sverige 0431-41 47 50 alt. norea@noreasverige.se senast 15 mars.

Varmt välkomna!