TWR

TWR Women of Hope i Indien

TWR Women of Hope i Indien

Eftersom jag inte kan läsa eller skriva är programmet Women of Hope en källa till uppmuntran och inspiration.

Kraftfull bön och tillväxt i Iran

Kraftfull bön och tillväxt i Iran

Azar och Nasrin ses som paria i sitt eget hemland. Det beror på att dessa två kvinnor har överlämnat sina liv till Jesus Kristus.

Hopp till kvinnor i Turkiet

Hopp till kvinnor i Turkiet

Kvinnan jag besökte var kristen och började då berätta mer om Jesus. Jag tog emot honom som min Herre och Frälsare.