2017-11-27

Bygga broar i Kroatien

Foto: Per Runesson

Härliga bad i klarblått vatten, tusen vackra öar, intressanta sevärdheter och god mat lockar tusentals svenskar till Kroatien varje år. De flesta kroater lever i en helt annan verklighet. Påfrestningarna är stora för de 2,2 miljoner kvinnor som bor i Kroatien. Många sliter fortfarande med konsekvenserna av 90-talets krig på Balkan. Våld mot kvinnor tillhör vardagen. Arbetslösheten är stor, därför söker sig den arbetsföra befolkningen sig utanför landet för att hitta ett arbete. UNHCR:s rapport visar att Kroatien både är ett ursprungsland, destinations- och transitland för män, kvinnor och barn när det gäller olika former av människohandel.

Lidija Edelinski lägger ner själ och hjärta i arbetet för att nå kvinnor i det egna landet. Till sin hjälp har hon Hana som mötte Jesus efter flera års missbruk. Men TWR i Kroatien har små ekonomiska resurser till sitt förfogande. Därför arbetar Lidija heltid på ett callcenter för att kunna försörja sin familj. Hana är hemma och tar hand om sina barn. Detta hindrar dem inte från att åka runt till olika församlingar för att inspirera kvinnor att bli en del av TWR Women of Hopes nätverk för kvinnor. Lidija och Hana är ett oslagbart team och inbjudningar om att komma och berätta strömmar in från olika håll.

Lidija och Hana ser behoven och har möjlighet att sprida hopp och framtidstro till sina medsystrar i Kroatien. Det behövs ökade ekonomiska resurser för att bedriva detta viktiga kvinnoarbete, som innefattar mer än sändningar av radioprogram. Den månatliga bönekalendern måste översättas och distribueras, kvinnor behöver få tillgång till relevant litteratur som hjälper dem i vardagen, och fler cd-skivor med program efterfrågas på kvinnofrukostar. Dessutom skulle både Lidija och Hana bli mycket uppmuntrade om de får möjlighet att delta vid TWR Women of Hopes Europakonferens i Slovakien hösten 2018.

Maggan Johansson
(Publicerad i iFokus nr 8, 2017)