2016-09-15

Bortgift som barn

untitled-design-11Flickan på bilden har ingen koppling till artikeln

I programserien Because I am a Woman uppmärksammar SAT-7 förtrycket av kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika, för att utmana traditioner och åstadkomma
förändring.

Föreställ dig att du får se ett brudpar på väg till sin bröllopsfest. Du stannar upp en stund inför glädjen och skönheten som omger dem. Men plötsligt inser du att bruden är en flicka i nioårsåldern. Hur skulle din reaktion bli då?

Frånskild som tioåring

År 2008 blev den jemenitiska flickan Nujood Ali internationellt uppmärksammad som världens troligen yngsta frånskilda person, nyss tio år fyllda. Efter två månaders förnedring, då hon blev slagen av sina svärföräldrar och våldtagen av sin man, valde hon att fly från sin makes hem. Till slut, efter att ha dragit honom inför rätta, kunde Nujood återvända till skolan som en normal tioåring. Hennes berättelse blev känd genom en fransk journalist i dokumentären Jag är Nujood: 10 år och frånskild och hon har kommit att bli en centralgestalt i den jemenitiska rörelsen mot tidiga och påtvingade äktenskap.

Nujoods berättelse är en av flera som presenteras i SAT-7:s dokumentärserie Because I am a Woman. Khwala från Palestina berättar där att hon blev bortgift när hon var tretton år. Idag är hon trettiofem, men minns förnedringen och hoten från sin man och hur hon inte ens kunde avsluta sin grundläggande skolgång eftersom hon tvingades arbeta som barn. Jawaher tvingades in i äktenskap på grund av familjens fattigdom. Hon fortsätter leva med sin man trots övergrepp och våld, eftersom hon inte har någon annanstans att ta vägen.

Flera orsaker till äktenskap med minderåriga

Den legala åldern för äktenskap är arton år i många länder, men ofta ges undantag efter föräldrarnas godkännande. Organisationen Girls Not Brides uppskattar att tidiga äktenskap drabbar en av fem kvinnor i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). I Jemen, ett av två länder i världen där det för närvarande inte finns någon legal minimiålder för att ingå äktenskap, uppskattar FN att en av tre flickor gifts bort före arton års ålder. Äktenskap med minderåriga är vanligt särskilt i fattiga och traditionellt religiösa samhällen och ses ofta som en lösning på en mängd olika problem.

I strikt muslimska samhällen är man rädd om familjens heder, vilket orsakar uppskattningsvis 5 000 hedersmord varje år i Mellanöstern och Nordafrika. Att gifta bort en dotter medan hon fortfarande är ung ses som ett sätt att förhindra ovälkommen uppmärksamhet från män och undvika graviditet före giftermål.

Fattigdom spelar också stor roll. Giftermål ses som en möjlighet att ge frun framtida ekonomisk trygghet och minskar även antalet munnar som familjen måste mätta. Detta är något som blir särskilt påtagligt i samband med krig, som den pågående konflikten i Syrien. Det rapporteras också att familjer arrangerar sina döttrars giftermål, för att förhindra att de tas till fruar av extrema jihadister, som IS.

I traditionella samhälle förväntas kvinnor även att foga sig i rollen som fru och mor. Möjligheten att skjuta upp eller kliva ur sina roller för att fullfölja studier, utveckla ett oberoende socialt liv och uppnå ekonomisk självständighet, är starkt begränsade.

Utmanar och ifrågasätter traditioner

De exempel som tas upp i Because I am a Woman visar hur barnäktenskap ofta resulterar i allvarliga övergrepp, avsevärda inskränkningar i kvinnors möjligheter och orsakar såväl fysiska som emotionella skador. Julie Nakouzi, som är seriens programledare och producent, betonar hur man vill få en förändring till stånd genom att berätta om och ifrågasätta dessa traditioner:
– SAT-7 bryr sig om dynamiken i familjelivet. Vi tar upp dessa frågor på ett sätt som utmanar den allmänna opinionen och uppmuntrar folk att ta ställning.

Detta gör man genom att intervjua specialister och organisationer som arbetar på olika nivåer för att få till en förändring. Man inkluderar även ett tydligt bibliskt perspektiv från kristna kommentatorer.

Den libanesiske pastorn Charlie Costa, en av seriens kristna kommentatorer, säger:
– I Bibeln finns en annan syn på kvinnan, särskilt i Nya testamentet. Språket i varje text som handlar om äktenskap och familj visar tydligt att det är en förening av samtyckande vuxna. Jämställdheten är tydlig, även om rollerna är olika.

Costa berättar att serien både har män och kvinnor som målgrupp:
– Vi hoppas att den kommer att bidra till att öka medvetenheten för kvinnor och uppmuntra män att vara katalysatorer för förändring.

Rita Elmounayer, SAT-7:s programchef säger:
Because I am a Woman är en av flera SAT-7-serier som försöker få ett slut på diskrimineringen av kvinnor och erbjuda dem hopp och egenmakt. Genom att lyfta fram deras gudagivna värde, jämlikhet och potential, hoppas vi att miljoner fler flickor och kvinnor från MENA ska få möjlighet att leva fullständiga liv, för sin egen skull men också till glädje för dem som finns runtomkring.

Källa: SAT-7
Översättning och bearbetning: Håkan Giselsson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 3, 2016)