2012-10-22

Bön i Afrika

Afrikansk kvinnaBön är ett samtal med Gud och gör det möjligt för oss att ha en nära relation till vår Far. Gud använder Projekt Hannas bönerörelse i Afrika till att förändra sådant som tillsynes inte går att ändra på. Den kulturella, sociala och religiösa mångfalden är stor över hela den afrikanska kontinenten. Denna mångfald orsakar många smärtsamma upplevelser och förhindrar kvinnor att möta en kärleksfull och omsorgsfull Gud.

Att kvinnor är mindre värda än män är en djupt rotad uppfattning som lever kvar i många afrikanska länder. De utsätts för stor skada bara för att de är kvinnor. Kvinnlig könstympning praktiseras fortfarade i vissa afrikanska samhällen. Man tar inte hänsyn till de lagar som har tillkommit för att förhindra denna sedvänja. Den bakomliggande uppfattningen är att kvinnor måste vara rena inför gudarna. De tror även att detta är nödvändigt för att kunna få fler barn, som sedan i sin tur ska vinna respekt i samhället. De äldres uppfattning ses som sanning och kvinnornas egen förmåga att se igenom detta blir ödelagt. Resultatet blir könsstympning som är en smärtsam process för kvinnor och flickor. I all hemlighet och mot sin egen vilja blir en del kvinnor omskurna då de föder barn.

Över hela världen utsätts en av tre kvinnor för våld bara för att hon är kvinna. FN definierar våld mot kvinnor och flickor så här:

…”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” (Article 1, UN Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993)

Unga kvinnor i åldrarna 7- 17 år tvingas in i äktenskap av sina föräldrar. Männen är ofta 40 år eller äldre. I krigshärjade länder som Sudan, Somalia och Nigeria våldtas kvinnor och flickor av soldater. Under juli och augusti månad, år 2010, våldtogs 500 kvinnor av beväpnade män i östra Kongo. I ett annat land fick en kvinna en kista som födelsedagspresent av sin pojkvän. Ytterligare en kvinna blev anklagad för att ha mördat sin man. Hon blev inslåst tillsammans med mördaren och sin döde make. Kvinnan tvingades att dricka samma vatten som man tvättat den döda kroppen med. Detta är en vanlig form av misshandel. Om den anklagade kvinnan blir sjuk eller dör ser man det som ett bevis på att hon är skyldig. I Nigeria har 10 av 36 stater lagar som tillåter män att använda våld mot sina fruar. Påtvingade graviditeter och sexuella trakasserier orsakar mängder av aborter. Ofta är det männen som tvingar kvinnorna till abort eftersom de inte vill ta sitt ansvar för barnen.

Många kvinnor är ensamma eftersom männen, familjerna, kyrkorna och samhället har övergett dem.

I vissa afrikanska kyrkor får inte kvinnorna tala om sina problem. Rädslan är stor för att detta ska dra skam över både familj och kyrka. Gud är då den ende som dessa ensamma kvinnor kan gå till. Det krävs mod att stå upp och föra dessa kvinnors talan; kvinnor som inte själva har möjlighet att göra sina röster hörda. (Ords. 31:8)

Den fysiska misshandlen lämnar efter sig djupa sår i kvinnornas hjärtan. Dessa sår kan ställa till större skada än den själva fysiska misshandeln. Resultatet blir en känsla av hjälplöshet och hopplöshet. När smärtan blir övermäktig bestämmer sig en del för att ta sina liv. Det är allvarligt att så många kvinnor dör utan att ha fått höra evangeliet om Jesus Kristus. Miljontals kvinnor i Afrika behöver återfå hoppet.

Projekt Hanna i Afrika kan varken ändra på kvinnors status eller de omständigheter som dessa kvinnor befinner sig i… men vi kan mobilisera bön eftersom bön kan förändra. (Jak 5:16. 2 Krön 7:14)

Inom Projekt Hannas bönerörelse ser vi fantastiska resultat. Mångas liv har blivit förvandlade. Män som misshandlade sina familjer och gav sig iväg hemifrån har återvänt hem. De har bett sina familjer om förlåtelse och de lever nu tillsammans i harmoni. Vissa samhällen, som tidigare behandlade kvinnorna illa, har upptäckt att det var fel och har ändrat på det. Myndigheter har tagit upp kampen mot familjevåld. Kyrkor har börjat undervisa sina medlemmar om hur man ska behandla kvinnor.

Projekt Hannas radioprogram, Women of Hope, sänds på 10 olika språk på flera olika lokalradiostationer. Flera språk är under utveckling. Syftet med radioprogrammet är att uppmuntra kvinnor som lider att upptäcka kärleken från Gud, uppleva frihet och att få kraft mitt i sina dagliga utmaningar. Radion är ett kraftfullt verktyg som kan nå kvinnor varhelst de befinner sig; oavsett social status, kulturell tro eller gerografisk plats. Genom radioprogrammet Women of Hope har många människor ändrat livsstil och tagit emot Kristus som sin personlige Frälsare.

Vi längtar efter att få se hur Projekt Hanna i Afrika når ut till varje kvinna på denna kontinent och blir uppmuntrade av att höra evangeliet genom radioprogrammet Women of Hope. Vi lovprisar Gud för att Projekt Hanna nu finns i elva afrikanska länder. Vi tackar för att Gud möter dessa kvinnors behov; alla dessa kvinnor som dag och natt, likt Hanna i bibeln, ropar under tårar,

“. . .om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig . .”

Ropen från kvinnorna i Afrika ställer frågan, “Finns det någon som bryr sig?” Projekt Hannas afrikanska team, som finns utspridda i många länder, ber för sina Systrar som lider. Det är inte våra böner som sätter Herren i rörelse, utan det är Herren som driver oss att be. Han använder våra böner till att förvandla liv i Afrika.