2018-12-26

Blod, mord och frälsning

Inför jul publicerade tidningen Budbäraren en annandagspredikan av Noreas missionsledare David Castor. Läs den gärna: Blod, mord och frälsning.

Bakgrunden är att det i EFS arkiv finns en samling tidigare opublicerade predikoutkast av Carl Olof Rosenius, den store väckelsepredikanten, tidningsmannen och psalmförfattaren. Ett antal nutida predikanter har fått i uppdrag att utifrån dessa anteckningar från 1800-talet skriva sina egna predikningar. Uppdraget för annandag jul gick alltså till David.

Här är Rosenius predikoutkast, tolkat från handskrivna anteckningar, för den som tycker att det är intressant att jämföra: Ros Matt 2,13-18