BibleProjects videor översätts till svenska i Sydafrika

26 april 2022 | Norea allmänt

Michael Clark sitter den soliga staden Johannesburg. Han berättar över Zoom hur det är att jobba med översättningen av BibleProjects filmer till svenska. Under nästan 18 månader har han tillsammans med Noreas styrelseledamot Gunilla Bäcks och en svensk röstartist, så kallat voiceover, jobbat med omberarbetningen av mer än 50 videor från BibleProject.

Hur kommer det sig att du jobbar med de svenska översättningarna?

– Vi fick en förfrågan av BibleProject om att göra en översättning till Afrikaans men det projektet fick en annan studio senare. De frågade mig om jag kunde några andra språk, och då sa jag att jag kan svenska. De blev jätteglada sa att vår studio gärna fick ta det projektet.

Michael har rötter i Sverige med morföräldrar som verkade i Sydafrika som missionärer för Svenska Alliansmissionen. Han har tidvis bott i Sverige men har växt upp i och lever i Sydafrika. Farföräldrarna jobbade också med mission, för organisationen Emmanuel Press, som skapade och spred traktat på flera språk över hela Afrika, en missionsmetod som Michael menar var bra men spelat ut sin roll i modern tid.

– Jag pratade ofta med min pappa om Emmanuel Press och vi frågade oss hur vi kunde föra detta arbete in i 2000-talet med de tekniker som finns idag, som webbvideo men kom inte riktigt fram till något.

När Michael upptäckte BibleProjects filmer blev han entusiastisk och såg potentialen hur dessa filmer kunde sprida evangelium till dagens generation. När BibleProject kontaktade Michael tackade han ja utan tvekan. Men det kom med en utmaning:

– De ville inte bara att vi skulle göra animeringarna utan även spela in den svenska voiceovern. Vi hittade till slut en man som var svensk, troende och som bor en halvtimme från vår studio.

Ett gediget arbete ligger bakom varje video som kan ta runt 2 månader att färdigställa. Arbetet involverar översättare, Michaels studio som jobbar med alla animationer samt inläsningen av manus på svenska. Sedan maj 2020 har Gunilla Bäcks haft uppdraget som ”Swedish Language Advisor”. Hennes uppgift är att som svensk redaktör arbeta nära studio, översättare och BibleProjects projektledare i USA, så att det svenska materialet blir en så bra lokalisering som möjligt.

Hur kom du och Gunilla i kontakt med varandra?

– Det var BibleProject som hade hittat henne och hennes team. De satte oss i kontakt med varandra.

Michael är glad över att ha fått möjligheten att jobba med BibleProject. Han ser arbetet som ett sätt att ta till vara på sitt missionärsarv och känner en personlig koppling till projektet.

 

Fakta om BibleProject

BibleProject är en icke-vinstdrivande animeringsstudio som fokuserar på att presentera Bibeln på ett tillgängligt, förståeligt och intressant sätt. Grundarna Timothy och Jonathan motsatte sig tanken att Bibeln används som ett uppslagsverk för inspirerande citat eller som en manual med innehåll som går att förbises när det känns för svårt eller stötande. Genom att kartlägga de olika bibelböckernas uppbyggnad, förklara svåra bibliska termer samt framställa denna fakta med spännande animeringar vill de istället hjälpa bibelläsare att se hur Bibeln är en sammanhängande berättelse som leder till Jesus.

Idag finns BibleProject på 48 språk och deras Youtube kanal har över 3 miljoner prenumeranter. Du hittar de svenska videorna på Bible Projects svenska webbsida bibleproject.com/Swedish/ samt på Noreas Youtubekanal. BibleProject har målsättningen att fortsätta översätta sitt material till svenska – ytterligare 56 omarbetningar är redan planerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök efter kategori